Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2018-03-19 09:41 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola F – 6 Biologi
Vilka har funnits längst fåglar eller fiskar? Vad är fossil för något? Vilket är det största djur som gått på jorden? Vad är ett nässeldjur? Varför har sköldpaddan skal?

Innehåll

När du läst denna kurs ska du ha koll på:

 • Hur livet har utvecklats
 • Förstå att livet utvecklas hela tiden
 • Känna till att människan ingår i livets utveckling
 • Kunna ge exempel på hur man sorterar olika djur
 • Känna till vem Charles Darwin var

Vi jobbar utifrån boken Koll på NO - kapitel 3 Livets Utveckling. I kursen kommer även ett studiebesök på Evolutionsmuseet att genomföras.

Uppgifter

 • Filmserie Jack och jordens utveckling ur.se

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Livets utveckling -

Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Livets utveckling
 • Bi  4-6
Du kan inte berätta om hur livet har utvecklats på jorden i kronologisk ordning. (tidslinje)
Du kan berätta om livets utveckling i delvis kronologisk ordning och använder något begrepp som du har lärt dig.
Du kan berätta om livets utveckling i kronologisk ordning som går att följa. Du använder några begrepp som du har lärt dig.
Du kan berätta om livets utveckling i kronologisk ordning som är lätt att följa. Du använder många begrepp som du har lärt dig.
Du ger inga exempel på hur livet på jorden har förändrats.
Du ger även något exempel på hur livet på jorden har förändrats.
Du ger även flera exempel på hur livet på jorden har förändrats och visar på något samband.
Du ger även många exempel på hur livet på jorden har förändrats och visar på några samband.
Göra tidslinje på livets utveckling
 • Bl
 • Sv  4-6
Din tidslinje är otydlig och den som tittar på den vet inte vad du vill berätta. Text och bilder passar inte ihop.
Din tidslinje är ganska tydlig och och man förstår mycket av vad du vill berätta. Text och bilder passar för det mesta ihop.
Din tidslinje är tydlig. Man förstår det mesta av det du vill berätta, det finns med en hel del detaljer som berättar. Du har en tydlig tanke med din serie, text och bilder passar ihop.
Din tidslinje är mycket tydlig. Man förstår det som du vill berätta. Du har många detaljer i bilderna som hjälper den som tittar. Texten och bilderna passar ihop på ett mycket bra sätt.
Utveckla idéer
 • Bl  A 6
Du utför arbetet utifrån en given idé, du härmar.
Du inspireras av andras idéer och kan utifrån dem utföra ditt arbete.
Du har delvis egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Du har egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Lösa problem
 • Bl  A 6
Du kan inte lösa svårigheter som du hamnar i trots hjälp av någon annan.
När du stöter på svårigheter i ditt arbete kan du med hjälp berätta vad som blivit fel och tar då hjälp av läraren eller en kamrat som visar dig så att du kan komma vidare.
När du stöter på svårigheter i ditt arbete kan du berätta vad du behöver hjälp med och kan efter några tips fortsätta ditt arbete.
När du stöter på svårigheter ser du själv vad som blivit fel och du rättar till dem på egen hand.
Omdömen på arbetsprocessen och kvaliteten.
 • Bl  A 6
Du kan inte berätta hur ditt arbete har gått eller förklara något om hur resultatet blev.
Du kan berätta hur ditt arbete har gått (under tiden som du arbetat) och motivera detta på ett enkelt sätt; Du kan säga något som du är nöjd/missnöjd med i din slutliga produkt och förklara varför du är nöjd/missnöjd med det. Du kan nämna något som du kan göra bättre nästa gång.
Du kan berätta hur ditt arbete har gått (under tiden som du arbetat) och motivera detta på ett utvecklat sätt; Du kan säga några saker som du är nöjd/missnöjd med i din slutliga produkt och förklara varför du är nöjd/missnöjd med det. Du kan nämna några saker som du kan göra bättre/ tänka på till nästa arbete.
Du kan berätta hur ditt arbete har gått (under tiden som du arbetat) och motivera detta på ett väl utvecklat sätt; Du kan säga flera saker som du är nöjd/missnöjd med i din slutliga produkt och förklara varför du är nöjd/missnöjd med det. Du kan också nämna några saker om vad du kan göra bättre och förklara varför det hade gjort din bild bättre.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper.
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: