Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2018-03-19 09:56 i Kilbergets förskola Bollnäs
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Ren förskoleområde i Bollnäskommun.
Förskola
Genom att läsa böcker så ökar barnens språkutveckling och ordförråd.

Innehåll

Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen? Barnen har ett intresse av nya ord .

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger. Barnen vill berätta händelser men saknar ord.

Vilka läroprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå? Sammanhanget mellan ord o händelser.

Vart ska vi? Prioriterade målerade

Vad vill vi uppnå? Val av aktivitet eller temaarbete - varför? Vi vill att barnen ska ha möjlighet att få de rätta orden så att dom kan formulera sig utan att bli missförstådda.

Vilka läroplansmål stödjer aktiviteten/temaarbetet? OBS begränsa till högst 3 mål 

 

Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? Med vilka frågor, vilket material och vilka "uppgifterHur och när gör vi detta?

Delar upp barnen i 2 grupper. Vi delar barnen utefter konstilationen för dagen. Vi läser böcker som barnen sedan får återberätta. Vi gör det varje dag vid fruktstunden.
Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet. Att vi gör det varje dag. Det finns med på vallmons rutin schema. 

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text) Vi filmar och reflekterar. Vi reflekterar med barnen. Vi reflekterar på varje avd planering genom att vi pedagoger tar med en egen film snutt som vi tittar på tillsammans genom detta ser vi barnens språkutveckling.

Vad ska vi dokumentera? Ordförrådet och språkutvecklingen.

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? - Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utamde vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: