Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan Musik och känsel VT 18

Skapad 2018-03-19 10:05 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation Motorik
Eleverna samspelar tillsammans med musik.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Genom musiken samspela med sina kamrater. Utveckla sin förmåga att lyssna på sina kamrater men även på olika musikupplevelser. Bli medveten om sin kropp, utveckla en god kroppsuppfattning. Att utifrån sin förmåga röra sin kropp och känna musiken i kroppen.


Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

 

Eleverna samlas på vibrationsplattan eller i sin stol. Tillsammans sjunger vi ”Huvud axlar knä och tå”. Vi pratar om och visar målbilderna. KÄNNA, LYSSNA, KROPPSDELAR.

 

Eleverna får vara delaktiga i att välja musik utifrån givna låtar. Benämn och ta på olika kroppsdelar under tiden musiken spelar. Flytta den bärbara högtalaren på olika kroppsdelar.

 

Avsluta aktiviteten genom att prata om målbilderna igen.

 

 

 

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

-visar igenkänning när de olika kroppsdelarna benämns och berörs.

-samspelar med dina kamrater och med musiken.


 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: