Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, åk 4

Skapad 2018-03-19 10:58 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 4 Religionskunskap
En religion kan hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar hur vi människor ska vara mot varandra och den handlar om tron på Gud, gudar eller på högre makter. I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om kristendomen. Vi kommer också att prata om hur vi är mot varandra och vad det innebär att göra gott.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med på följande sätt:

-  lärobok och andra texter
-  filmer
-  arbetsblad
-  diskussion i helklass och i mindre grupper
-  anteckna till filmer och vid diskussioner
-  Hitta din partner - kombinera begrepp och förklaring
-  besöka Östra Karups kyrka och där få träffa prästen
-  göra en egen bok som handlar om kristendomen
-  träna på begrepp
-  prata om moraliska frågor och om vad det kan innebära att göra gott
-  dramatisera berättelser från bibeln

Begrepp: religiös, tradition, högtid, helig, gudstjänst, ceremoni, bön, symbol, uppstå, arv, barmhärtig, sed, medlidande, status, ceremoni, välsignelse, vigsel, kremera, minneslund, tempel, lärjunge, synd, uppstå, sakrament, välsigna, munk, nunna, kloster

Etiska begrepp: ansvar, delad glädje, positivt, respekt, samarbete, rättvisa, göra gott, empati, rätt, orätt

 

Jag kommer att bedöma hur väl du kan:

-  redogöra för kristendomens heliga byggnad, högtider, ceremonier, grupper och levnadsregler.
-  se samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen (alltså varför de troende gör som de gör med koppling till religionen).
-  resonera om moraliska frågor (vad det innebär att göra gott) och använda etiska begrepp.
-  de begrepp som vi tränat på
-  redogöra för skillnader inom kristendomen förr och nu (traditioner/högtider och kyrkan) 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion, åk 4

Religion åk 4

Kan med stöd
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Kunskaper
Lgr-11: Eleven har kunskaper om heliga platser, högtider, ceremonier, grupper och levnadsregler inom kristendomen. Kan föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag har ett fåtal faktakunskaper. Jag beskriver någon likhet eller skillnad.
Jag har några faktakunskaper. Jag kan jämföra kristendom med hedendom (asatron). Jag beskriver två likheter och skillnader. GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER, ENKLA RESONEMANG
Jag har goda faktakunskaper. Jag kan jämföra kristendom med hedendom (asatron). Jag beskriver fyra likheterna och skillnader. Jag ger exempel. GODA KUNSKAPER, UTVECKLADE RESONEMANG
Jag har mycket goda faktakunskaper. Jag kan jämföra kristendom med hedendom (asatron). Jag beskriver flera likheter/skillnader. Jag ger exempel. MYCKET GODA KUNSKAPER, VÄLUTVECKLADE RESONEMANG
Samband
Lgr-11 Eleven kan visa på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen.
Jag kan ge exempel på ceremonier men förklarar inte varför man till exempel ber, döps, konfirmeras.
Jag kan förklara varför man till exempel ber, döps, konfirmeras....
Moraliska frågor och etiska begrepp
Lgr-11 Eleven kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och om vad det kan innebära att göra gott. Kan använda något begrepp.
Jag behöver stöd för att kunna resonera om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Jag behöver träna mer för att använda etiska begrepp.
Exempel: Jag kan beskriva EN orsak till varför det kan vara svårt att be om förlåtelse OCH/ELLER varför det kan vara svårt att förlåta. Jag använder ett FÅTAL begrepp vi tränat på. ENKLA RESONEMANG
Exempel: Jag kan beskriva TVÅ orsaker till varför det kan vara svårt att be om förlåtelse OCH varför det kan vara svårt att förlåta. Jag använder FLERA begrepp vi tränat på. UTVECKLADE RESONEMANG
Exempel: Jag kan beskriva TRE orsaker till varför det kan vara svårt att be om förlåtelse OCH varför det kan vara svårt att förlåta. Jag använder DE FLESTA begrepp vi tränat på. VÄLUTVECKLADE RESONEMANG
Kristna högtider
Lgr-11 Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och
Jag behöver träna mer för att kunna redogöra för några kristna högtider.
Jag kan redogöra för TVÅ kristna högtider och förklara varför man firar EN av högtiderna.
Jag kan redogöra för TRE kristna högtider och förklara varför man firar TVÅ av dessa högtider.
Jag kan redogöra för FLERA kristna högtider och förklara varför man firar dessa högtider.
Kristendomen och dess betydelse.
Lgr-11 Eleven kan göra jämförelser mellan kristendomens betydelse i Sverige förr och nu.
Jag behöver träna mer för att göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse i Sverige förr och nu.
Jag kan göra EN jämförelse mellan kristendomens betydelse i Sverige förr och nu. ENKLA JÄMFÖRELSER
Jag kan göra TVÅ jämförelser mellan kristendomens betydelse i Sverige förr och nu. UTVECKLADE JÄMFÖRELSER
Jag kan göra TRE jämförelser mellan kristendomens betydelse i Sverige förr och nu. VÄLUTVECKLADE JÄMFÖRELSER
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: