Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7-18

Skapad 2018-03-19 11:09 i Dalskolan Tyresö
Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet Lag och rätt.
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi kommer att bearbeta området "Lag och rätt". Vi

Innehåll

1. Lag och rätt

Under ca fyra veckor kommer vi arbeta med arbetsområdet Lag och rätt. Du kommer att läsa om varför vi har lagar och regler i vårt samhälle, och vad som händer om man bryter mot dessa. Vi kommer diskutera olika typer av brott och påföljder (straff), samt hur det svenska rättsväsendet (våra domstolar) är uppbyggt. Vi kommer även besöka en tingsrätt för att närvara vid en riktig rättegång.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

När vi arbetar med detta arbetsområde kommer du arbeta såväl enskilt som i grupp. Det du kommer göra enskilt är en brottsberättelse, i vilken du skriver om ett brott genom att använda dig av vissa begrepp som är obligatoriska att ha med. Du kommer även få diskutera olika typer av brott och straff med dina klasskompisar. Som bas använder vi läroboken där vi går igenom saker som lagar, ungdomsbrottslighet, rättssäkerhet, domstolar.

5. Bedömning

Under detta arbetsområde kommer jag att bedöma din brottsberättelse. Den ska innehålla de begrepp som är obligatoriska att förklara, och du ska ha skrivit en berättelse där allt sker i rätt kronologisk ordning. Valda delar av lärobokens innehåll kommer du att redovisa skriftligt eller muntligt .

6. Kunskapskrav

Se bedömningsmatris

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Tyresö Samhällskunskap år 7-9

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Rättigheter och rättskipning
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: