Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Respons - "Austins butterfly"

Skapad 2018-03-19 11:23 i Grebbestadsskolan Tanum
Ge och få respons enligt "Austins butterfly" och sedan utveckla sin bild i flera steg.
Grundskola 4 – 6 Bild
I detta arbete övar vi oss på att ge och få respons och att utveckla sin bild i flera steg, med hjälp av den respons man fått.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål

- att du skall bli säkrare på att ge repons

- vänja sig att andra pratar om dina bilder ta emot respons

- jobba vidare och utveckla dina bilder utifrån responsen du fått

 

Syfte

- utveckla ett bildspråk

- öva sitt seende

- få erfarenhet av att utveckla dina bilder, att inte ge upp

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömmer:

- hur aktiv du är och vilken kvalite på responsen du ger (resonera)

- hur du tar emot din respons och jobbar vidare/ utvecklar din bild (handlingsalternativ)

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Startar upp med att se filmen "Austins butterfly" som ett exempel på hur vi sedan skall jobba med respons.

Pratar om vad som är viktigt när du ger respons.

- vara specifik, gärna visa vad som kan utvecklas

- personen som får respons skall känna att du hjälper den ( inte elak)

- säga vad som är bra

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 6

Matriser

Bl
Bild Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att framställa bilder
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Elevens förmåga att formulera och välja
I sitt bildskapande arbete bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
I sitt bildskapande arbete formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
I sitt bildskapande arbete formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Elevens förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Elevens förmåga att prata om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven för utvecklade och relativt underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven för utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egen erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: