Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2018-03-19 11:34 i Heby skola F-6 Heby
i det här arbetsområdet kommer du att lära dig vad luft är. Vad luften har för egenskaper och hur man kan observera luft.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
I detta arbetsomrråde kommer du lära dig vad luft är. Vad luften har för egenskaper och hur man kan observera luft. Du kommer också få lära dig hur växter och levande varelser samverkar i naturen när det gäller luft.

Innehåll

Vad?

Göra tankekarta.

Diskutera

Göra experiment.

Dokumentera.

Titta på film.

Läsa fakta.

Rita bilder.

Hur?

Vi kommer göra experiment kring luftens olika egenskaper och sammansättning.

Vi kommer prata om Fotosyntesen och diskutera hur djur och natur samspelar.

Vi kommer att läsa och titta på film om luftens olika egenskaper och sammansättning.

Vi kommer träna på att dokumentera de experiment vi gör.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur väl du:

- kan berätta muntligt vad luft är, hur man kan se och känna luft.

- kan beskriva fotosyntesen

- deltar i undersökningar och observerar och kan relatera till egna iakttagelser.

 

Begrepp: Fotosyntes, syre, koldioxid, kväve, solenergi, kretslopp, luft

Varför?

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: