Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra vanligaste vinterfåglar

Skapad 2018-03-19 12:07 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Vi kommer arbeta med några av våra svenska stannfåglar.

Innehåll

 

 

Förmågor vi tränar under detta tema!

 

 

 

Metakognitiv förmåga

 

Värdera information när vi exempelvis skriver faktatexter.

 

 

 

Kommunikativ förmåga

 

Diskutera, resonera och samtala med varandra om fåglar i vår närhet.

 

Kunna berätta om egna erfarenheter kring fåglar.

 

 

 

Begreppslig förmåga

 

Förstå begrepp och vad olika ord inom detta tema betyder, tex. fågelns delar.

 

 

 

Analys förmåga

 

Hitta likheter och skillnader mellan stannfåglar och flyttfåglar.

 

 

Genomförande (hur ska dessa förmågor arbetas med)

 

* Genomgång

 

* Samtal

 

* Diskussioner

 

* Film

 

* Läsa faktatexter

 

* Skriva sammanfattningar

 

* Ritar och målar fåglar

 

* Göra fågelmat

 

 

 

Kunskapskrav- det du ska kunna efter arbetsområdet: 

 

* känna igen och namnge stannfåglarna skata, kråka, talgoxe, blåmes, domherre.

 

* kunna jämföra stannfåglar och flyttfåglar

 

* kunna fågelns delar

 

* två faktameningar om varje fågel

 

 

 

 

 

Bedömning för att nå målen:

 

* kunna delta aktivt i våra diskussioner om t.ex. varför fåglar stannar kvar i Sverige eller flyttar.

 

* skriftligen namnge fågelns delar

 

* i grupp redovisa två faktameningar om varje fågel

 

* delta i genomgångar och grupparbeten

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
    NO
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
    NO
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
    NO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: