Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bildanalys VT18 jax

Skapad 2018-03-19 12:41 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Grundskola 9 Bild
Lär dig om hur man kan skapa och analysera reklambilder.

Innehåll

 

Planering: reklam åk 9

 

Tidsplan

 

 4 lektions timmar

 

Arbetssätt, metod och material

 

Del 1: Genomgång retorik och övningar i analys.

 

Del 2: Skapa en egen reklamaffisch (medveten retorik) på valfritt sätt + skriva i logghäfte genomgående om hur man tänker kring arbetet med sin bild, vad man väljer och varför.

 

Del 3: Analysera varandras bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.

Centralt innehåll

 • Bildframställning

 • Redskap för bildframställning

 • Bildanalys

Kunskapskrav

 • Framställa berättande och informativa bilder

 • Tekniker, verktyg & material

 • Kombinera bildelement

 • Formulera och välja handlingsalternativ

 • Ge omdömen om arbetsprocessen

 • Tolka & resonera kring bilder

 • Beskriva bilders uttryck, innehåll och funktion

 

Uppgifter

 • Reklam

Matriser

Bl
Reklam

E
C
A
Teoretiskt
Du visar att du förstår åtminstone två av begreppen etos, patos och logos och visar att du kan lite teori kring reklam. 
Du kopplar åtminstone två av begreppen etos, patos och logos till din analys av reklambilder och visar förståelse för begreppen och teori kring reklam. 
Du kopplar begreppen etos, patos och logos till dina analyser av reklambilder och visar stor förståelse för begreppen och teori kring reklam. 
Praktiskt
Du får saker gjorda på lektionerna och framställer en enkel reklambild.
Du arbetar bra på lektionerna, gör någon skiss och framställer en genomarbetad reklambild. Det märks på hur väl du utformat och kombinerat motiv, form, text och färg.
Du arbetar mycket bra på lektionerna, gör skisser för både den slutgiltiga bilden och andra förslag samt framställer en väl genomarbetad reklambild. Det märks på hur väl du utformat och kombinerat motiv, form, text och färg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: