Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknad och arbetsliv vt 2018

Skapad 2018-03-19 12:44 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vilka lagar och regler finns det på arbetsplatser? Vad händer om man blir arbetslös? Hur kan jag vara med och påverka min framtiden?

Innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska : 

- kunna vilka lagar och avtal som gäller på arbetsmarknaden t ex LAS, semesterlagen, kollektivavtal mm (arbetsrätt) 

- kunna beskriva hur arbetsmarknaden i Sverige är uppbyggt med bland annat fackrörelser,  a-kassa och arbetsförmedling

- kunna använda och förklara relevanta begrepp som t ex strejk, lockout, kollektivavtal och entreprenörskap

- fundera över vilka orsaker som ligger till grunden för yrkesval samt fundera kring ditt eget yrkesval och olika vägar för att nå det 

- känna till några regler som gäller för arbetsmiljö vad gäller t ex ljus, buller och stress

- veta hur arbetsmarknaden har ändrats över tid och fundera hur arbetsmarknaden kan komma att ändras i framtiden

- kunna förklara begreppen jämlikhet och jämställdhet och fundera och diskutera hur jämlikheten och jämställdheten ser ut på arbetsmarknaden vad gäller t ex lön

- veta vad man kan göra om man hamnar utanför arbetsmarknaden t ex vid sjukdom och arbetslöshet; vilket ansvar man har som privatperson och vilket ansvar staten har t ex sjukvårdssystemet.  

 

Hur vi ska jobba mot målen

- genomgångar

- prao med uppgift

- undersöka verkligheten genom att titta på arbetsannonser 

- ordkunskap

- diskussioner

- boken s. 136-137 samt 148-157

Hur ska målen redovisas?

- läxförhör/inlämningsuppgift/muntlig uppgift (rösta i klassen!) 

- redovisa praouppgiften (kan vara en del av en inlämningsuppgift t ex) 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Thunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverkan individ-samhälle
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: