Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen år 4 - Kapitel 7 Addition och subtraktion

Skapad 2018-03-19 12:51 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
I kapitel 7 ska vi bland annat lära oss avrunda tal för att lättare kunna göra rimlighetsbedömning vid problemlösning.

Innehåll

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

* använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

* välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

* föra och följa matematiska resonemang, och

* använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretiserade mål

När eleven har arbetat med detta arbetsområde ska eleven kunna:

* addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000

* räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt

* tecknet för "ungefär lika med"

* använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösningar

Undervisningen

* Vi kommer att ha genomgångar av alla nya moment som tas upp i kapitlet.

* Vi kommer att lösa olika uppgifter tillsammans på tavlan och prata mycket om vad det är vi gör i varje steg av uträkningarna.

* Du kommer att arbeta med uppgifter individuellt i matteboken samt rätta det du har gjort.

Bedömning

* Du kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget och andras lärande.

* Du bedöms fortlöpande under varje lektion genom ditt sätt att vara aktiv och engagerad i samtal och diskussioner.

* Du bedöms efter avslutat kapitel genom att du genomför en diagnos på de moment vi arbetat med.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: