Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Perspektiv av bilder

Skapad 2018-03-19 13:28 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 4 – 6 Bild
Undervisningen är tänkt stimulera elevens nyfikenhet kring hur vi bygger upp bilder samt att ge förståelse för en bilds uppbyggnad. Vi kommer att skapa bilder med linjeperspektiv. Vi kommer också att titta på och prata om andras bilder och fotografier. Du kommer att lära dig begrepp som till exempel horisontlinje och centralpunkt. Du kommer också få rita bilder i fågel- och grodperspektiv. När du är klar med ditt arbete kommer du att få utvärdera hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

 • Hur en bild är uppbyggd och hur man får djup i sin bild
 • Vad perspektiv och position är
 • Vad horisontlinje och centralpunkt är
 • Hur man skissar
 • Hur man arbetar med skugga för att förstärka en form
 • Hur du tar ansvar för och planera ditt arbete 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom teoretiska genomgångar och diskussioner
 • Genom att testa olika tekniker
 • Genom olika övningar

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur väl du använder olika tekniker för att skapa uttryck i dina bilder
 • Hur väl du kan ge förslag på samt ditt val av arbetssätt för att föra arbetet vidare
 • Hur aktiv du är på lektionerna
 • Hur du deltar i diskussioner

Hur du får visa vad du kan:

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen, arbetsformen samt målen. En viktig del är själva alstret. Jag förväntar mig att se tekniken snarare än en färdig produkt. Jag kommer också att titta på hur väl du deltar i och tar ansvar för de olika momenten i uppgiften samt hur du medverkar i genomgångar och diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Berätta med bilder
Du kan skapa enkla bilder. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa bilder. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Tekniker, verktyg och material
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Kombinera bildelement
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Redovisning
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Egna idéer
Du kan med hjälp utveckla egna idéer.
Du kan utveckla egna idéer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: