👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I krigets skugga

Skapad 2018-03-19 13:28 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 9 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
"Som en klagosång ljöd sirenens ljud, här kom det krig vi hade väntat på." Så inleds texten "Flykten från Sverige". Texten utspelar sig i Sverige och är en framtidstext som handlar om hur en svensk familj tvingas fly undan krig och hamnar i samma situation som flera tusentals människor befinner sig i runtom i vår värld idag. Texten är utgångspunkten för vårt arbetsområde "I krigets skugga" där vi bland annat i samarbete mellan svenska och SO läser, skriver och samtalar om konflikter och brott mot mänskligheten i vår värld nu och då.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

  • Du visar att du kan läsa och förstå skönlitteratur och sakprosa, en egenvald skönlitterär bok som utspelar sig under Andra Världskriget samt andra kortare texter / reportage och filmer som vi läser gemensamt inom temat flykt och krig.
  • Du visar att du kan läsa och analysera de olika texterna genom att jämföra texter med varandra, resonera kring och tolka handling, uppbyggnad och budskap. Du resonerar med koppling till egna erfarenheter och till din kunskap om omvärlden. Det här visar du i en muntlig redovisning kring din skönlitterära bok samt i diskussioner under lektioner.
  • Du visar att du kan formulera dig i tal genom att förbereda och framföra en presentation i google presenation eller key note där du sammanfattar och analyserar din skönlitterära bok.
  • Du visar att du kan skriva olika typer av texter med anpassning till syfte och mottagare samt med anpassning till språkliga normer.
  • Du visar att du kan levandegöra en texts budskap genom att skapa och framföra en "black out poetry-dikt"  utifrån ett tema som hör till arbetsområdet.
  • Du visar att du kan resonera om skönlitteraturen som källa i en skriftlig uppgift.

 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

Vi läser sakprosatexter, låttexter och vi ser filmklipp med koppling till tema flykt då och nu.

Vi ser filmen Boktjuven och vi läser olika skönlitterära titlar som utspelar sig under Andra Världskriget.

Vi diskuterar och resonerar i samtal och i skrift kring texternas innehåll, uppbyggnad och budskap.

Vi skriver en text utifrån filmen Boktjuven och repeterar samtidigt texttyper.

Vi förbereder och framför en muntlig presentation i google presentation eller key note om en skönlitterär bok med koppling till Förintelsen och med ett källkritiskt resonemang.

Vi skapar "black out poetry" och framför våra texter.

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Ämnet svenska: (alla förmågorna bedöms i kunskapskraven)

-Förmågan att läsa, förstå och analysera texter av olika slag.

-Förmåga att förbereda och framföra en muntlig presentation i google presentation eller key note.

-Förmågan att skriva olika typer av texter.

-Förmågan att levandegöra en texts budskap med estetiska uttryckssätt (bild och musik).

-Förmågan att resonera om en källas trovärdighet och relevans.

 

 

 

Matriser

Sv SO SvA
Kunskapskraven svenska - I krigets skugga vt 2018

Kunskapskraven i arbetsområdet

Insats krävs
E
C
A
Hur du visar din förståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Analysera och resonera om innehållet i texterna
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Skriva olika typer av texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Levandegöra med estetiska uttryckssätt
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga framställning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Resonera om källors trovärdighet och relevans
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.