Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sagor

Skapad 2018-03-19 13:44 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Vi börjar att bekanta oss med genren SAGOR för att så småningom skriva egna sagor utifrån de kunskaper vi fått om en sagas olika kännetecken.
Grundskola 1 Svenska
Sagotema

Innehåll

Varför gör du det här ?

I LGR11 står det att:

"Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra."

I detta temaområde ska du få möjlighet att skaffa dig verktygen för att läsa och skriva texter som ingår i sago-genren. Det här gör du för att bli förtrogen med genren sagor och för att få förmågan att läsa sagor samt skapa egna.

Vad behöver du lära dig?

Du ska få lära dig:
-hur man bygger en typisk saga för att kunna skapa egna sagor på egen hand och tillsammans med andra. Skapa bilder som passar till texten.
-kunskap om ord som kan vara bra att kunna då man läser eller skriver egna sagor.


Hur gör du?

Du kommer att få:
-kunskap om hur många sagor kommit till genom att de berättats från "mun till mun". Du kommer också att få kunskap om några kända sagoförfattare, ex. HC Andersen, Bröderna Grimm, Elsa Beskow med flera...
-lyssna på många olika sagor samt diskutera deras innehåll och typiska kännetecken för genren sagor.
-träna på att återberätta sagor du hört.
-se på korta avsnitt av tv-programmet "Kom Ketchup" (GR utbildning) där man får ta del av olika tips för hur man själv skapar spännande sagor.
-skapa bilder utifrån sagor du hört/läst eller skrivit själv.
-skriva egna sagor, i grupp och på egen hand.

Det här ska du kunna 

Du ska visa att du har förmågan att resonera kring sagors innehåll samt skapa egna sagor i liten grupp eller ensam. Muntligt eller skriftligt och då använda dig av de kännetecken som är typiska för genren sagor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: