Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Åk 1-2

Skapad 2018-03-19 13:50 i Magra skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Under läsåret ska du få arbeta med och lära dig om; Livsfrågor som t.ex kamratskap, jämställdhet, rätt och orätt. Mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Klassråd Trafiksäkerhet Sjukvård, Räddningtjänsten, båt och isvett Våra vanligaste högtider och traditioner

Innehåll

Arbetsområde:

Under läsåret ska du få arbeta med och lära dig om;

 • Livsfrågor so t.ex kamratskap, jämställdhet, rätt och orätt.
 • Mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
 • Klassråd
 • Trafiksäkerhet
 • Sjukvård,
 • Räddningtjänsten,
 • båt och isvett
 • Våra vanligaste högtider och traditioner
 • Skildringar av livet förr och nu.
 • Nutidsfrågor - Lilla aktuellt skola.

Konkreta mål:

 • Du ska utveckla förmågan att samtala om och reflektera kring olika livsfrågor samt grundläggande mänskliga rättigheter.
 • Du ska ha kunskaper om hur ett klassråd organiseras och genomförs.
 • Du ska ha grundläggande kunskap i trafiksäkerheten i din närhet.
 • Du ska ha kännedom om sjukvården och räddningstjänstens uppgifter och hjälpaktiviteter.
 • Du ska ha kännedom om hur man uppför sig i samband med isar och båtar.
 • Du ska ha grundläggande kunskaper i vilka våra vanligaste högtider och traditioner är och vad som kännetecknar dem.
 • Du ska kunna återberätta/skriva om skildringar från förr och nu
 • Intervjua en äldre person
 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i samtal och reflektioner.
 • skriva kortare texter.
 • delta och organisera ett klassråd.
 • beskriva muntligt och skriftligt samt med illustrationer trafiksäkerheten i din närhet.
 • beskriva sjukvården och räddningstjänstens uppgifter.
 • beskriva vad is och båtvett innebär.
 • beskriva våra vanligaste högtider och traditioner och vad de innebär.

Jag kommer även bedöma din förmåga att vara källkritisk i dina arbeten. 

Undervisning:

Under läsåret kommer du få arbeta med olika livsfrågor t.ex att vara en bra kompis. Du kommer få titta på olika filmer som berör ämnet kompis - gemenskap. Du kommer delta i samtal och reflektera tillsammans med dina klasskamrater och i mindre grupper.

Du kommer lära mer om barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Du kommer delta och organisera klassråd.

Du kommer få grundläggande kunskap i hur trafiksäkerheten är där du bor, går i skolan, cyklar mm

Du kommer få kunskap i hur man beter sig på is och i en båt.

Du kommer lära mer om våra vanligaste högtider och traditioner.

Du kommer intervjua en äldre person för att kunna skildra förr och nu.

Du kommer titta på film, måla, skriva, dokumentera och redovisa dina kunskaper. 

 

Uppgifter

 • Intervjua en äldre

 • Intervjua en äldre

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: