Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring - kapitel 4 (9A)

Skapad 2018-03-19 14:05 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Matematik
Vi lär oss mer om att arbeta med procent samt om tolka och beskriva grafer i ett koordinatsystem.

Innehåll

 

Planering matematik 9A

Kapitel 4 – Samband och förändring

I det här kapitlet ska du få lära dig:

·       Använda sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa problem inom olika ämnesområden

·       Använda förändringsfaktor till exempel vid upprepade förändringar

·       Egenskaper hos olika slags funktioner

·       Tolka och rita grafer

·       Beskriva linjära funktioner matematiskt

·       Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

·       Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

 

Viktiga begrepp i arbetsområdet

·       Procent

·       Procentenhet

·       Promille

·       Förändringsfaktor

·       Funktion

·       Koordinatsystem

·       X-axel och y-axel

·       Origo

·       Koordinat

·       Linjär funktion

·       Värdetabell

·       Graf

·       Oberoende variabel

·       Beroende variabel

·       Riktningskoefficient

·       Proportionalitet

 

Planering

Nedan finner du planeringen för arbetsområdet.

Kapitlet är indelat i sex olika avsnitt. Till varje avsnitt är avsatt två lektioner.

Den lektionen är avsnittet är beskrivet kommer att bestå av gemensamma diskussioner och genomgångar medan den tomma rutans lektion är avsedd mer för eget arbete.

Förberedelse.

För att komma så väl förberedd till en genomgång som möjligt så kan du titta på en instruktionsfilm som författarna till läroboken gjort. Dessa hittar du genom följande länk.

http://www.matematikbokenxyz.se/elever/filmer.html

Försök att se filmen dagen innan genomgången av ett visst avsnitt så kommer du kunna delta mer aktivt i de gemensamma diskussionerna.

 

 

Vecka

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Läxa

12

Introduktion

4.1 Procent

 

4.2 Förändringsfaktor

 

13

 

4.3 Funktioner

 

 

 

15

4.4 Linjära funktioner

NP NO

4.5 Tillämpning av linjära funktioner

 

17

16

 

 

NP SO

 

 

18

17

NP ENG

5.6 Proportionalitet

 

NP ENG

19

18

 

1 Maj (ledig)

 

Blandade uppgifter

20

 

19

 

DIAGNOS

 

NP MA del D

 

Träna mera, fördjupning

 

 

20

Prov kap 5 (15/5)

 

 

 

 

 

Undervisning

Lektionerna kommer att bestå av olika moment. Föreläsningar (förklara nya moment), eget arbete med bok eller annat material, problemlösning (enskilt och i grupp) och diskussioner. Nyckeln till att nå framgång i matematik är variation för att få olika ingångar till kunskap.

 

 

Läxor

Den huvudsakliga läxan är att se till att du håller dig i fas med planeringen. Ta gärna två tillfällen hemma per vecka och gör några extra uppgifter på det momentet vi arbetat med eller gör om någon uppgift du tyckte var svår. Detta gör att du förstärker dina kunskaper.

Du kan också göra de läxor som finns markerade i planeringen. Dessa innehåller blandade uppgifter som gör att du får träna begrepp och metoder som ligger utanför det aktuella arbetsområdet.

 

 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper sker fortlöpande under lektionerna samt vid prov och inlämningsuppgifter.

 

 

 Förmågor

I matematik så finns det fem olika förmågor som du ska utveckla:

·        Begrepp – kunskap om olika matteord och deras betydelse.

 

·        Metod – i matematiken så finns det en mängd olika metoder för att göra olika typer av beräkningar.

 

·        Resonemang – att kunna föra och följa matematiska resonemang t.ex. hur olika saker hänger ihop med varandra.

 

·        Kommunikation – att på ett tydligt sätt kunna redovisa sina tankegångar så de är möjliga att följa för en annan person.

 

·        Problemlösning – förmåga att sätta sig in i ett problem och välja en lämplig metod för att lösa problemet.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: