Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik ^^

Skapad 2018-03-19 14:06 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Lyrik, poesi och dikt är tre ord för samma sak. Vilken är den bästa dikt du har hört? Vilken är din favorittext i en sång? Vilka poeter har du hört talas om? Varför skriver man lyrik? Vad är typiskt för lyrik? Hur känner man igen en dikt? Är det svårt att förstå dikter? Detta kommer vi att få svar på under arbetsområdet med lyrik.

Innehåll

"VEM SJUTTON ÄR LYRIK OCH VAD HAR JAG GJORT HEN?!"

Under en tid framöver ska vi läsa och arbeta med lyrik, vi ska läsa om lyrik i Jalla, läsa de exempel som finns där. Vårt sökfält ska vara lyrik i hela världen och olika former av lyrik.

Arbetsområdet kommer att avslutas med att ni skriver en egen dikt själv och framför denna.

Vi ska läsa, titta samt lyssna!

https://urskola.se/Produkter/161225-Hej-litteraturen-Den-svenska-poesin 

 

Vi kommer att arbeta utifrån ett häfte,  vi kommer även att ha Jalla-boken som bas där vi kommer att röra oss bland sidorna: 72-80.

 

Uppgifter

 • Egenskriven dikt

 • Häfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Lyrik

Läsa och förstå

F
E
D
C
B
A
Läsa och förstå
Du kan läsa lyrik med flyt genom att på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier utifrån lyrikens typiska särdrag.
Du kan läsa lyrik med gott flyt genom att på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier utifrån lyrikens typiska särdrag.
Du kan läsa lyrik med mycket gott flyt genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt sätt välja och använda lässtrategier utifrån lyrikens typiska särdrag.
Tolka och föra fram budskap
Du visar att du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra fram tydligt framträdande budskap i lyrik.
Du visar att du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra fram tydligt framträdande budskap samt sådant som kan läsas mellan raderna i lyrik.
Du visar att du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor kan tolka och föra fram tydligt framträdande budskap i lyrik som kan läsas mellan raderna eller är dolda .

Skriva

F
E
D
C
B
A
Språk och struktur
Du kan skriva en egen dikt med viss språklig variation samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva engen/skriva om lyrik med relativt god variation samtrelativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva engen/skriva om lyrik med god språklig variation samtvälutvecklad anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Gestaltning och berättargrepp
Din lyrik innehåller enkla gestaltandebeskrivningar och berättargrepp med enkel uppbyggnad.
Din lyrik innehåller utvecklade gestaltandebeskrivningar och berättargrepp med relativt komplex uppbyggnad.
Din lyrik innehåller välutvecklade gestaltandebeskrivningar och berättargrepp med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: