Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik "Tid" åk 4 vt-18

Skapad 2018-03-19 14:22 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Undervisningens innehåll

Du ska få träna på att...

- beskriva enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund. 

- läsa och skriva datum. 

- avläsa och skriva klockslag med siffror med den analoga klockan. 

- avläsa och skriva klockslag med siffror med den digitala klockan. 

- räkna ut tidsskillnader. 

- avläsa en tidtabell. 

- räkna med begreppen tidigare och senare. 

Arbetssätt

Undervisningen kommer att bestå av

 • genomgångar.
 • aktiviteter med praktiskt och laborativt material. 
 • problemlösning.
 • färdighetsträning med hjälp av digitala verktyg (iPad, Chromebook/Bingel) arbetsblad, spel och övningar samt MatteBorgen 4B.
 • läxor/läxgenomgångar.
 • diagnos och självbedömning. 

Bedömning

Måluppfyllelse för momenten inom arbetsområdet dokumenteras nedan i avprickningsmatrisen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Tid

På god väg
Kan
Du kan beskriva enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du kan läsa och skriva datum.
2 september 2015 150902 2/9-2015
Du kan analog klocka: avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Du kan digital klocka: avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Du kan räkna med begreppen tidigare och senare utifrån ett bestämt klockslag.
Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du kan läsa av en tidtabell t ex busstidtabellen, TV-tablå.
Du kan månadernas ordning och namn.
Du kan hur många dagar varje månad har.
Du kan månadernas nummer, t ex april = 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: