Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Tema: Efter vinter kommer vår!

Skapad 2018-03-19 14:28 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Vad är det som händer med naturen på våren? Varför blir det grönt och vad är allt det gröna? Vad heter blommorna och fåglarna? Vad får man göra med naturen när man är ute? Du kommer bli nyfiken på naturen och få lära dig allt du behöver veta om våren!
Grundskola 1 Bild Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vad är det som händer med naturen på våren? Vad gör djuren och vad sker med växterna när årstiden skiftar från vinter till vår? Detta är exempel på frågor som vi under de närmsta veckorna ska undersöka närmre.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi tittar närmre på vad som sker i naturen under nuvarande årstid. 

Mål för eleven:

Du som elev kommer att få utveckla dina kunskaper gällande förändringar i naturen såsom vad djuren gör när årstiden skiftar från vinter till vår. Du kommer även att få kunskap om olika växter och hur de kopplas till denna årstid. Du kommer att få undersöka, observera och dokumentera det du ser samt utveckla din kreativa förmåga genom bild. 

Arbetssätt:

Under de närmsta veckorna kommer vi att observera och göra enklare fältstudier i naturen i närområdet. Vi kommer även att läsa texter, både fakta och skönlitterära, återberätta samt arbeta med dess innehåll. Vi använder filmer och bilder samt sökfunktioner på internet för att få fram information. För att komma ihåg vår kunskap har vi kontinuerliga frågesporter med hjälp av appen Kahoot. Under temats gång dokumenterar vi i text och bild. 

Redovisning/bedömning: 

Du kommer att få visa dina nya kunskaper genom att skriva, rita och berätta om dem. Du får även redovisa dina kunskaper genom delaktighet i fältstudier, lektioner och i frågesporter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1

Matriser

NO Sv Bl SvA
Bedömningsmatris Våren

Har inte deltagit i uppgiften.
Påväg att uppnå målet.
Har uppnått målet.
NO - Förmåga att analysera, reflektera och förstå begrepp.
Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
Jag kan, med stöd från pedagog, ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter.
Jag kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.
NO - Förmåga att analysera, reflektera och förstå begrepp.
Namnge några djur och växter.
Jag kan, med stöd från pedagog, namnge några djur och växter i närmiljön.
Jag kan namnge några djur och växter i närmiljön.
NO - Förmåga att hantera information.
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Jag kan, med stöd från pedagog, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Jag kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön, samt diskutera kring dessa.
Svenska - Läsa och skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och på iPad.
Jag kan med stöd från en pedagog skriva enkla texter förhand/på iPad.
Jag kan skriva enkla texter förhand med läslig handstil och på iPad.
Svenska - Tala, lyssna och samtala
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Jag deltar i samtal genom att lyssna och reflektera.
Jag deltar aktivt i samtal genom att lyssna, samtala och återberätta.
Bild - Bildframställning
Teckning, måleri, fotografering.
Jag kan med stöd från pedagog framställa teckningar, målerier och foton med koppling till temat.
Jag kan framställa teckningar, målerier och foton med koppling till temat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: