Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 9 Kap 5. Area och volym

Skapad 2018-03-19 14:58 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området geometri. Det kommer bl.a. handla om omkrets, area och volym för olika geometriska former samt.
Grundskola 9 Matematik
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området geometri. Det kommer bl.a. handla om omkrets, area och volymer för olika geometriska former.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom området geometri. Förmågorna som du ska utveckla kan sammanfattas i följande punkter:

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande punkter ur centrala innehållet:

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta kapitel ska du:
* kuna göra beräkningar av omkrets och area för månghörningar och cirklar
* kunna växla mellan olika enheter.

* se symmetri hos olika figurer
* känna igen rätblock, prismor, cylindrar, pyramider, koner och klot.
* kunna beräkna volymen för rätblock, prismor, cylindrar, pyramider, koner och klot.

Undervisningen

Under arbetet med detta kapitel så kommer du att repetera en del moment samt bekanta dig med nya.
Moment som repeteras är omkrets, area, kvadratrötter, enhetsomvandlingar symmetri samt volym för rätblock och cylindrar.
Nya begrepp är volym för prismor, pyramider, koner och klot.

Du kommer att rita geometriska figurer, räkna med miniräknare samt utveckla din förmåga att lösa problem med bekanta och nya begrepp.

Vi kommer att arbeta med detta områdes moment och begrepp genom aktiviteter, genomgångar och diskussioner i helklass.

Under området kommer vi ha ett avslutande prov.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MA åk 9 Kap 5. Area och volym

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmåga
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningsförmåga
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Kommunikationsförmåga
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: