👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILBYGGE

Skapad 2018-03-19 15:13 i Nödingeskolan Ale
Du skall tillsammans med andra bygga en bil utifrån en egen ritning
Grundskola 1 Teknik Svenska
Du kommer tillsammans med andra att få göra en enkel ritning av hur man kan bygga en bil av återvunnet material så som mjölkkartonger. Efter att arbetet färdigställts kommer en tävling anordnas där det gäller att få bilen att gå snabbt och rakt.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

 Syftet med undervisningen är:
Att få kunskaper om teknik och förståelse av sambanden mellan de olika delarna i den bil du bygger.Få möjlighet att analysera och värdera tekniska lösningar.

Visa vad du lärt dig

Under tiden för byggandet

Kommer du få möjligheter att diskutera, pröva och ompröva. Exempel på diskussioner som kan göras:

-Vilka begränsningar som finns när du bygger din bil.

-Fundera/ta reda på hur du skall få alla delar i bilen att fungera tillsammans på bästa sätt.

-Hur du ska dokumentera genom ett inlägg i Unikum.

 

Praktiska delen: Efter arbetet färdigställts kommer en tävling anordnas där det gäller att få bilen att gå snabbt och rakt. Du får också svara på frågor hur du tänkt kring

- att få bilen att gå rakt

- att få bilen att gå fortare

- vilka extra detaljer du valt till din bil.

- hur du skulle vilja utveckla bilen om du haft mer tid/ byggt den igen.


Teoretiska delen
Du ska välja ut och beskriva en del som finns i bilen.
 

- Varför finns den delen och vad gör den.

- Vad har du valt för material till olika delar och varför.

- Vad händer med materialet när det inte längre behövs (återvinning, miljö, avfall) 

 

 


 


 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6