Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjällbacken tema VT2018

Skapad 2018-03-19 15:16 i Fjällbackens förskola Åre
Förskola
Fjällbacken tema vt 2018

Innehåll

Tema

Här beskriver vi det tematiska arbete vi väljer

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. (Lpfö 98/16)

Husets tema: 100 språk

Mål: Vi vill att alla barn ska få möjligheten att kommunicera och skapa med hjälp utav många olika slags uttrycksformer

Syfte: Att låta alla barnen få uttrycka sig och hitta det sätt som passar dem som individer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: