Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 1B

Skapad 2018-03-19 15:32 i Östra skolan Falun
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få arbeta med och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen till att resonera och använda konkret material; enskilt, och i par och tillsammans med alla dina kamrater.

Innehåll

 Du kommer att få träna på:

 • Naturliga tal 13-20
 • Klockan, hel och halv timme
 • Problemlösning
 • Addition med tiotalsövergång
 • Subtraktion med tiotalsövergång
 • Sambandet mellan addition och subtraktion
 • Huvudräkning
 • Mäta med egna mått och med centimeter.
 • Geometriska former (fyrhörnig, triangel, cirkel)
 • Punkt, linje och sträcka
 • Symmetri.
 • Tiotal, ramsräkning
 • Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, addera, subtraktion, subtrahera, ental, tiotal, och lika med.

 

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, addera, subtraktion, subtrahera och lika med.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

Du kommer också att få titta på UR:s serie "Mattelandet"

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • Använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • Känna igen och skriva alla tal upp till 20
 • Klockans hel och halvtimmar
 • Mäta dina egna mått i centimeter
 • Tallinjen 0-20.
 • Addera och subtrahera inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång
 • Några geometriska former med tillhörande begrepp.
 • Använda dig och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addition, addera, subtraktion och subtrahera

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • enskilt och i par-arbete
 • på genomgångar
 • diagnostiska avstämningar

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: