Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2018-03-19 15:45 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Fysik NO (år 1-3)
Syftet är att eleverna utvecklar kunskaper och nyfikenhet om elektricitet och magnetism.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utvecklar din förmåga att
- genomföra undersökningar inom elektricitet och magnetism och lösa problem
- använda fysikens begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara olika      samband
- diskutera och jämföra inom arbetsområdet
- arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- söka och använda dig av information från olika källor
- berätta/diskutera, ställa frågor och framföra egna åsikter.
- genomföra/dokumentera experiment
- använda det du har lärt  dig i ett prov.

Jag bedömer dina förmågor genom att:
- se hur du använder och tar in information.
- lyssna till hur du deltar i diskussioner.
- se hur du genomför/dokumenterar experiment.
- se hur du använder dig av kamratbedömning och annan respons du får.


Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att 
- genomföra/dokumentera olika experiment
- arbeta teoretiskt, genomgångar, texter, arbetsblad, kamratbedömning

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: