Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världshandel, industrialisering och revolution

Skapad 2018-03-19 15:53 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 Historia
Ni ska få lära er om världshandeln under 1400-talet till 1700-talet. Framförallt om handeln med människor, slaveri. Vi ska jobba med frågor som, hur kunde det ske? finns det slavar idag? Slaveriet pågick under många århundraden och påverkar människor än idag. Ni ska också få lära er om industrialiseringen, en viktig händelse i slutet av 1700-talet. Så viktig att historikerna kallar den för “Den industriella revolutionen”.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

  • Utveckla en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

  • Att kritiskt granska, tolka och värdera källor som är grunden för att skapa historisk kunskap.

  • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

  • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Centralt innehåll:

 

Begrepp: erövrare, koloni, azteker, nya världen, karavell, triangelhandeln, tegar, skifte, spinnmaskin, vävmaskin, ångbåtar, ångmaskin, arbetskraft, arbetsmiljö, urbaniseringen, vaccin, smittkoppor, industrialisering, järnmalm.   

 

Arbetsformer: Filmer, instuderingsfrågor, källkritiska övningar, texter, diskussioner.

 

Grundläggande kunskapskrav (för ett E)

  • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

  • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

  • Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Bedömning: Bedömningen sker kontinuerligt genom din delaktighet i diskussioner i klassrummet, observation av hur du resonerar och analyserar, samt genom skriftliga och muntliga förhör och redovisningar.

 

 

Uppgifter

  • Ej namngiven

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: