Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete Vatten

Skapad 2018-03-19 16:44 i Bergviks förskola Söderhamn
Förskola
Vi har sett ett stort intresse och en nyfikenhet hos barnen av vatten i olika former så vi har valt att arbeta närmare med just temat Vatten och dess olika former

Innehåll

Nuläge

Vi har under  observationer upptäckt att barnen gärna leker med vatten och har olika förkunskaper om vatten. Barnen har visat ett intresse för vatten i olika former. Det har kommit många frågor om vilka djur som finns i vatten och vi har pratat om att vatten finns som både hav, sjöar och åar mm.

Vi har börjat att göra lite experiment för att se vad som händer när vatten fryser och när det tinar igen. Vår tanke är att arbeta vidare med de olika formerna (fast,flytande,gas) och att forska vidare i vart det finns vatten och dess kretslopp.

Mål

Vi vill att barnen ska utveckla sina kunskaper om vilka olika tekniker man kan använda sig av för att få vatten att ändra form.
Vi vill att varje barn ska utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.                                                              Vi vill att de utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och att de får utforska hur enkel teknik fungerar.

Syfte

Vi vill att barnen ska förstå vattnets kretslopp och vikten av vattnets värde. 
I tema vatten står även respekten för alla levande organismer och omsorg för närmiljön i centrum.

Genomförande

Vi kommer att göra olika experiment som handlar om vattnets olika former. Vi kommer att använda projektorn i större skala och har även börjat lite med det. De kommer att få se vatten i olika former med hjälp av wifi-pucken. Vi vill knyta ihop vårt arbete med vatten med vårt projekt om digitalisering.  Under våren har vi tänkt att plantera på olika sätt. Vi tänker låna böcker på biblioteket om vatten. Vi kommer att titta på filmer om vatten på projektorn.
Vi kommer utifrån barnens ålder och mognad dela in de i olika mindre grupper.

Dokumentation under lärprocessen

Alla ansvarar för att det dokumenteras kontinuerligt under processen. Vi kommer också att ge barnen möjlighet att delta genom att använda oss av projektorn.

Uppföljning

Vi kommer att följa upp vårt projekt i slutet av terminen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: