Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

17B Prio 7:4 Bråk & Procent

Skapad 2018-03-19 19:16 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4, och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer man låna- de, desto mer fick man betala i ränta. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/10 i skatt när man sålde varor. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform.

Innehåll

Avsnitt

4.1 Tal i bråkform

4.2 Jämföra bråk

4.3 Förlänga och förkorta bråk

4.4 Addition och subtraktion av bråk

4.5 Multiplikation av bråk

4.6 Andelen i procentform

4.7 Beräkna andelen vid förändring

4.8 Beräkna delen med huvudräkning

4.9 Beräkna delen

4.10 Beräkna det hela, 100%

 

Begrepp

bråk

täljare

nämnare

bråkform

blandad form

likvärdiga bråk

förlänga bråk

förkorta bråk

enklaste form

andel

delen

det hela

procent

procentform

decimalform

 

Metoder

Förlänga och förkorta bråk

Addera och subtrahera bråk

Multiplicera bråk

Beräkna andel i procent

Beräkna delen i procent

Beräkna det hela

 

Preliminär planering för avsnittet

 

12 4.1Tal i bråkform Skapande skola 4.1Tal i bråkform Kunna skriva tal i bråkform och blandad form
13 4.2 Jämföra bråk 4.2 Jämföra bråk Ev prov tillbaka Kunna jämföra bråk
14 Lov Lov Lov  
15 4.3 Aktivitet 4.3 A Förlänga och förkorta bråk 4.3 Förlänga och förkorta bråk 4.4 Aktivitet Add och sub av bråk Kunna förkorta och förlänga bråk
16 4.4 forts Fördiagnos procent 4.5 Mult av bråk Kunna addera och subtrahera bråk
17 Mult bråk Begreppstest uppg 1-6 Kapiteltest uppg 1-7 bråk 4.6 Andel i % Kunna allt om bråk på avsnittet
18 Lov 4.6 Andel i % Prov på bråk kap 4  
19 4.7 Beräkna andel 4.7 Beräkna andel Lov Kunna beräkna andelen
20 4.8 Beräkna delen Samrättning för KaLe 4.8 Beräkna delen 4.9 Bräkna delen Kunna beräkna delen
21 4.9 Bräkna delen 4.10 Beräkna det hela 4.10 Beräkna det hela Kunna beräkna det hela
22 Begrepps test 7-12 Kapiteltest 8-13   Prov procent (går på 8:ans betyg) Kunna Procentdelen
23   Lov (el val)  
24   Skolavslutning    

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: