Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets och jordens utveckling

Skapad 2018-03-19 19:22 i Tuna skola Uppsala
Vi arbetar med jordens urtid fram till människans utveckling.
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Du ska bland annat få lära dig om ortoceratiter, trilobiter och andra djur som fanns på jorden långt före människan. Vi börjar för 4,6 miljarder år sedan och fortsätter fram till tiden då de första människorna etablerade sig.

Innehåll

Syfte och långsiktiga mål

Det centrala innehållet, konkreta mål

Det här är de konkreta mål vi kommer att arbeta mot:

Big Bang, hur solsystemet kapades. 
Livets början i haven.
Livet i haven och på land.
Dinosauriernas tid.
De första däggdjuren.
Tidslinjer
Namn på olika tidsperioder.

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få se på film och läsa i faktaböcker för att lära dig om jordens uppkomst och utveckling. 
Du kommer att göra bilder som har med området att göra, enskilt och i grupp. 
Du ska arbeta med tidslinjer och placera in olika händelser på dem. 
Du ska skriva egna faktatexter.

Du ska få arbeta med att forska om  dinosaurie i grupp. 
Du ska få träna på att redovisa för andra. 

Du ska få göra en Power Point för presentera din dinosaurie. 

Du ska få träna på att göra tankekartor utifrån en faktatext.

Kunskapskrav

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma: 
Hur du använder material och teknik när du skapar din dinosaurie.. 
Hur du med hjälp av bilder och en tidslinje visar jordens utveckling. 
Att du kan dra några slutsatser utifrån tidslinjen. 
Hur du kan använda de olika begrepp som beskriver livets utveckling.
Hur väl du klarar av att använda fakta och skriva din egen faktatext utifrån stödord eller en tankekarta. 
Hur delaktig du är muntliga diskussioner. 
Hur du genomför din redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

NO Sv Bl SO
Jordens utveckling

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Livets utveckling
Du kan berätta var livet på jorden startade
Du kan berätta var livet på jorden startade och berätta lite om några av utvecklingstegen.
Du kan berätta om var livet startade på jorden och tydligt redogöra för hur några utvecklingsstrategier hänger ihop.
Muntliga diskussioner
Du deltar i muntliga diskussioner och försöker berätta om något du sett, hört eller läst.
Du deltar ofta i diskussioner i klassrummet och kan berätta sammanhängande om något du sett, hört eller läst.
Du är aktiv i diskussioner i klassrummet och kan berätta sammanhängande om något du sett, hört eller läst på ett sätt så att andra förstår. Utifrån det du lärt dig försöker du formulera frågor och åsikter.
Läsa och plocka ut fakta och skriva en egen text.
Du kan läsa enklare faktatexter men behöver hjälp att plocka ut information. Du försöker återge informationen i egna texter.
Du kan läsa enklare faktatexter och plocka ut information. Du kan återge informationen i egna texter.
Du kan läsa enklare faktatexter och plocka ut information. Du kan med egna ord skriva och återberätta informationen i egna texter.
Skapa din dinosaurie
Du försöker skapa en dinosaurie med hjälp av de verktyg och modeller som presenteras.
Du arbetar med din dinosaurie och prövar de verktyg metoder som presenteras. Du har egna idéer som du testar.
Du arbetar med din dinosaurie och använder de verktyg och metoder som presenteras. Du använder dina egna idéer när du skapar. Din dinosaurie är välarbetad med detaljer.
Redovisa
Du kan med lite hjälp berätta om det du lärt dig så att att andra förstår. Du visar de bilder du har gjort.
Du kan berätta om det du lärt dig med hjälp av din text så att andra förstår. Du använder bilder för att förtydliga det du berättar.
Du kan berätta om det du lärt dig med visst stöd av din text så att andra blir intresserade. Du använder bilder och påvisar detaljer för att förtydliga det du berättar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: