Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor VT 2018 åk 7

Skapad 2018-03-19 20:07 i Svärdsjöskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde, som utgör en del av litteraturhistorien, kommer vi att jobba med läsa, skriva, lyssna och tala. Du kommer att få bekanta dig med klassiska sagor och skriva din egna saga.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Syfte
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika Syfte, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Att urskilja texters budskap, tema och motiv, samt deras syften, avsändare och sammanhang
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.  
 • Ordkunskap  
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna genom olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
 • En skönlitterär genre och hur den stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från andra.
 • Texter som kombinerar ord och bild.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare för Norden och övriga världen och deras verk.
 • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Du kommer själv att få välja fem sagor.
 • Du kommer att få lyssna på ett par sagor, som Anna läser högt.  
 • Du kommer att få återberätta en saga för Anna och några kompisar, samt lyssna på dina kompisar.
 • Du kommer att få genomgångar på ämnet sagor.
 • Du kommer att få skriva en egen saga.

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Din muntliga förmåga bedöms genom att du återberättar en saga du läst.
 • Din skriftliga förmåga bedöms genom att du skriver en egen saga, då du visar att du lärt dig hur en saga är uppbyggd och att du har med typiska "sagoingredienser" med i din saga. 

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Du redovisar din saga muntligt i en liten grupp och skriver din saga som lämnar in till Anna för rättning/bedömning. 

Muntlig redovisning sker kontinuerligt, varteftersom ni blir klara. Jag informerar er i god tid innan, så att ni kan förbereda er. 

Den skrivna sagan, ska vara inlämnad senast 27/4.

 

 

Matriser

Sv
Skriva

Skriva

F
E
C
A
Koppling till uppgiften
 • Sv  E 9
Ej uppnått kunskapskravet.
Eleven följer instruktionen. texten fungerar relativt väl som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en saga.
Innehåll
 • Sv  E 9
Ej uppnått kunskapskravet.
Eleven skriver en saga med enkla gestaltande beskrivningar av tex miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en saga med utvecklade gestaltande beskrivningar av tex miljö och personer, samt utvecklat berättargrepp
Eleven skriver en saga med välutvecklade gestaltande beskrivningar av tex miljö och personer samt välutvecklat berättargrepp.
Struktur
 • Sv  E 9
Ej uppnått kunskapskravet
Sagans dramaturgi är enkel. Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Sagans dramaturgi är relativt komplex. Sagan är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, tex genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Sagans dramaturgi är komplex. Sagan är sammanhängande och välstrukturerad, tex genom en konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
 • Sv  E 9
Ej uppnått kunskapskravet.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av sagan.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av sagan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar innehållet i sagan väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
 • Sv  E 9
Ej uppnått kunskapskravet.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Sv
Muntlig presentation

Presentera

F
E
C
A
Innehåll
 • Sv  E 9
Eleven presenterar en saga med kort sammanfattning där en del av det viktigaste i innehållet är med.
Eleven presenterar en saga med en sammanfattning där det viktigaste av innehållet är med.
Eleven presenterar en saga med väl avvägd sammanfattning, där det viktigaste i innehållet är med.
Kommunikation
 • Sv  E 9
Eleven visar viss anpassning till mottagaren , tex genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera sagan på ett intresseväckande/engagerat sätt
Eleven visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera sagan på ett intresseväckande sätt.
Språk
 • Sv  E 9
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, tex ordval
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna tex ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: