Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - tågluffen

Skapad 2018-03-19 20:39 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde Europa i åk 6.
Grundskola 6 Geografi Svenska som andraspråk Svenska

När man tågluffar tar man sig runt med tåg och stannar till på de platser/länder man själv väljer. Du ska nu tågluffa runt i Europa. Tänk på att det är upp till dig själv hur din resa blir. Det är du som bestämmer! Under resans gång kommer du att fördjupa dig lite extra i fyra olika länder i olika delar av Europa, skriva resedagbok samt samla begrepp och förklara dessa. Arbetet avslutas med en digital presentation.

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet "Europa" kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om geografiska förhållanden och utveckla en geografisk referensram och ett rumsligt
medvetande. Du ska också få möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Du ska även få förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Under arbetsområdet ska du få kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att du kan orientera dig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska du ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Du ska även få  förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll från kursplanerna i geografi  och svenska kommer att behandlas inom arbetsområdet.

Innehåll i arbetsområdet

 • Europas namngeografi
 • Europas natur- och kulturlandskap
 • Kartkunskap
 • Geografiska begrepp
 • Samla information ur olika källor
 • Källkritik
 • Muntliga presentationer med hjälp av digitala verktyg

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Placera ut flera länder och städer på en Europakarta.
 • Placera ut viktiga vatten, berg och regioner på en Europakarta.
 • Läsa och tolka olika typer av kartor.
 • Söka och värdera information ur olika typer av källor.
 • Hålla en muntlig presentation med hjälp av digitala verktyg.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge SvA
Europa - tågluffen

Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturlandskap och kulturlandskap
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap.
Naturlandskap och kulturlandskap
Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Naturlandskap och kulturlandskap
Du kan, på ett enkelt sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan, på ett utvecklat sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan, på ett välutvecklat sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Kartor och andra källor
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.
Kartor och andra källor
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Namngeografi
Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källor och källkritik
Du kan söka och sätta ihop information från några olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Källor och källkritik
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord.
Begrepp
Du använder ord och begrepp som hör till ämnet på ett ganska bra sätt.
Du använder ord och begrepp som hör till ämnet på ett bra sätt.
Du använder ord och begrepp som hör till ämnet på ett mycket bra sätt.
Illustrationer
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra.
Redovisning
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet på ett bra sätt.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: