Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi viaje a..

Skapad 2018-03-19 22:45 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du ska muntligt presentera och berätta om en resa du har gjort till ett spansktalande land. I presentationen ska få med och visa att du har förstått och kan använda perfekt och har ett passande ordförråd för att berätta om en resa. Det du säger behöver inte vara sant så berätta så mycket som möjligt! Till er hjälp får ni rita en "bildserie" om eran resa!

Matriser

M2
Muntlig presentation VT 2018

Moderna språk: Tala

Nivå F-E
Nivå E-D
Nivå D-C
Nivå B-A
Begriplighet
Jag förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en spansktalande
Jag förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en spansktalande förstår utan större problem.
Jag förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en spansktalande förstår utan större problem.
Jag förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra mig förstådd på målspråket.
Innehåll
Jag uttrycker mig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Jag uttrycker mig enkelt och kortfattat med sammanhang om något jag känner till.
Jag uttrycker mig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Jag uttrycker mig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
Uttal och Intonation
Jag uttalar många ord fel, vilket stör begripligheten.
Jag gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten. Min intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter svenskt eller entonigt)
Jag gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten.Min intonation påverkas till viss del av svenskan.
Jag har ett korrekt uttal. Min intonation närmar sig målspråkets.
Flyt
Jag letar konstant efter ord och gör långa pauser.
Jag tvekar vid flera tillfällen.
Jag tvekar vid enstaka tillfällen. Jag har förmåga att korrigera mig själv.
Jag har inga problem att uttrycka mig. Jag har bra flyt med naturliga pauser.
Grammatik
Jag använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik.
Jag använder en enkel grammatik. Visar vilja att använda nyförvärvade grammatiska kunskaper.
Jag använder grammatik anpassad för årskursen. Gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Jag visar på god kännedom gällande grammatik anpassad för årskursen. Gör få fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: