👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2018-03-20 06:40 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ekonomi ur ett privat, nationellt och globalt perspektiv.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera hur ekonomi fungerar i ett hushåll, i ett land och i världen. Vi kommer att beröra allt från hur en familjs budget ser ut med inkomster och utgifter till hur olika länder handlar med varandra och vad det leder till.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna diskutera kring privatekonomiska begrepp som budget, bidrag och lån.

Eleverna ska kunna samtala kring konsumenträtt.

Eleverna ska kunna beskriva skillnaden mellan information, reklam och propaganda.

Eleverna ska kunna diskutera kring samhällsekonomiska begrepp som utbud, efterfrågan och konkurrens.

Eleverna ska kunna samtala kring skatt och hur skatten används.

Eleverna ska kunna beskriva skillnaden mellan den privata och den offentliga sektorn.

Eleverna ska kunna diskutera kring globalekonomiska begrepp som handel, valuta och globalisering.

Eleverna ska kunna samtala kring ekonomiska orättvisor i världen.

Eleverna ska kunna beskriva skillnaden mellan import och export.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer ligga vid att definiera ekonomiska begrepp.

Bärande begrepp

Budget

Inkomster

Utgifter

Bidrag

Lån

Ränta

Konsumenträtt

Skatt

Offentlig sektor

Privat sektor

Information

Reklam

Propaganda

Utbud

Efterfrågan

Konkurrens

Globalisering

Handel

Import

Export

Valuta

Inflation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Ekonomi

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna diskutera kring privatekonomiska begrepp som budget, bidrag och lån.
Eleverna ska kunna samtala kring konsumenträtt.
Eleverna ska kunna beskriva skillnaden mellan information, reklam och propaganda.
Eleverna ska kunna diskutera kring samhällsekonomiska begrepp som utbud, efterfrågan och konkurrens.
Eleverna ska kunna samtala kring skatt och hur skatten används.
Eleverna ska kunna beskriva skillnaden mellan den privata och den offentliga sektorn.
Eleverna ska kunna diskutera kring globalekonomiska begrepp som handel, valuta och globalisering.
Eleverna ska kunna samtala kring ekonomiska orättvisor i världen.
Eleverna ska kunna beskriva skillnaden mellan import och export.