Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden vt-17 år 3

Skapad 2018-03-20 08:00 i Domarringens skola Uppsala
Forntiden - från istiden till bronsåldern. En resa i tiden!
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska

Innehåll

Forntiden

Vi ska lära oss hur människor levde under forntiden.

Vi ska jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.

Vi ska se hur en tidslinje är uppbyggd och var istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern befinner sig på den.

Vi lär oss vad det finns för spår från istiden och forntiden.

Mål

Jag ska kunna:

- berätta något om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

-  berätta om hur människorna på sten-och  bronsåldern levde och vad som var viktigt för dem.

-  ge exempel på hur man kan se spår av istiden och forntiden.

-  använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

 

 

Arbetssätt

 • läsa böcker
 • söka fakta
 • arbeta i våra Forntidsböcker
 • måla, rita och skriva faktatexter
 • se filmer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SO
Forntiden År 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan ge exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan med stöd av pedagog ge mycket enkla exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan ge enkla exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan ge exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
Ny aspekt
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du kan med stöd av pedagog göra mycket enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du kan göra mycket enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Ny aspekt
Du kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan med stöd av pedagog delvis använda dig av en mycket enkel tidslinje och några mycket enkla tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan delvis använda dig av en enkel tidslinje och några enkla tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan använda dig av en enkel tidslinje och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Ny aspekt
Eleven kan skriva texter med läslig handstil och på dator.
Du kan skriva mycket enkla texter med läslig handstil och på dator.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Du kan skriva texter med läslig handstil och på dator.
Ny aspekt
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Du kan med stöd av pedagog söka information ur någon mycket enkel anvisad källa och återger då mycket enkelt grundläggande delar av informationen i mycket enkla former av faktatexter.
Du kan delvis söka information ur någon enkel anvisad källa och återger då enkelt grundläggande delar av informationen i mycket enkla former av faktatexter.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ny aspekt
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap
Du kan med stöd av pedagog kombinera dina texter till viss del med mycket enkla bilder som till viss del förstärker och förtydligar ditt budskap.
Du kan till viss del kombinera dina texter med enkla bilder som till viss del förstärker och förtydligar ditt budskap.
Du kombinerar dina texter med bilder som förstärker och förtydligar ditt budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: