Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografins verktyg: Kartan och namngeografi 7c

Skapad 2018-03-20 08:03 i Öjersjö Brunn Partille
Att studera geografi innebär att kunna använda sig av olika verktyg som t ex bilder och kartor. Med hjälp av kartor och bilder kan vi skapa oss en bild av verkligheten utan att faktiskt vara där. Med hjälp av olika kartor kan vi också få en mängd information om en specifik plats på jorden vilket kan ge oss möjlighet att "lära känna" olika delar av världen.
Grundskola 7 – 9 Geografi
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig använda kartor som ett verktyg för att ta reda på fakta om ett land. Utifrån den fakta du hittat ska du sedan dra slutsatser om landet, t ex varför man bor där man bor, om landet är rikt eller fattigt eller varför man odlar där man gör. Du ska också kunna ta ut positioner med hjälp av gradnätet.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser av om landskapet och om människors levnadsvillkor.

Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Centralt innehåll enligt LGR11

Eleven ska få kunskaper om:

* Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, berg och några huvudstäder. 

* Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. 

* Topografiska och tematiska kartor. 

* Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data om t.ex. klimat, hälsa, och handel med hjälp av kartor. 

* Centrala ord och begrepp som hör till  ämnesområdet och som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 

 

Arbetsformer

Vi kommer att arbeta på följande sätt i detta arbetsområde:

 • Ha genomgångar

 • Eleverna kommer att få göra olika övningar för att lära sig använda kartor som verktyg.
 • Använda kartan och kartans gradnät för att kunna "hitta rätt" på jorden. Lära sig att orientera sig på jordens yta. 

 • Att lära sig avläsa tematiska kartor och samla fakta via dessa
 • Lära sig var världsdelar, världshav, några länder och huvudstäder ligger och kunna sätta ut dessa på kartan.
 • Se på filmer kopplade till ämnet.

 • Ta upp nya begrepp som man ska lära sig att använda för att kunna prata om geografi. 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Kunskapsmatris geografi

E
C
A
Förmåga att:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 • Ge
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för ut-vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Förmåga att:
använda begrepp
Eleven kan använda begrepp på ett huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt
Förmåga att:
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,
 • Ge
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: