Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stone Cold

Skapad 2018-03-20 08:10 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Far away from the safety of his family, Link's life takes a turn for the worse. The streets of London are a harsh and difficult place to live. Find out what happens to him in this project where you will practise your listening, writing and speaking skills.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Far away from the safety of his family, Link's life takes a turn for the worse. The streets of London are a harsh and difficult place to live. Find out what happens to him in this project where you will practise your listening, writing and speaking skills.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – hur utvecklar du dina förmågor:

När vi ser filmen tränar du på att uppfatta det som sägs och är skrivet, du använder ditt aktiva och ditt inaktiva ordförråd för att förstå. Talet i filmen är regionalt färgat vilket innebär att du stöter på ett annat uttal än du är van vid och ökar därmed din förståelse för det talade engelska språket. 

När du diskuterar olika samhällsfrågor i grupp tränar du på att hitta de ord du vill använda och försöker att flytta över ord från ditt inaktiva ordförråd till ditt aktiva. Genom att upprepa och använda nya ord kopplade till ämnet befäster du de nya orden.

När du skriver arbetar du till viss del på samma sätt som när du pratar med den skillnaden att du har längre betänketid och kan gå tillbaka och korrigera. Genom att använda nya ord i meningar ser du dem i ett sammanhang och befäster deras betydelse och användningsområden ytterligare. 

När du diskuterar och skriver använder du dig av dina nya kunskaper i ämnet för att reflektera, med hjälp av tidigare erfarenheter, kunskaper och jämförelser sätter du dessa i ett sammanhang och utvecklar dina reflektioner. 

 

 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att se filmen Stone Cold som baseras på Robert Swindells bok med samma namn. Vi kommer under arbetet att arbeta med ord och begrepp som är nya för att fylla på ditt ordförråd, dessa tränar du sedan på att använda i ett sammanhang när vi har gruppdiskussioner och i dina skriftliga framställningar. Diskussionerna tar upp händelser i boken över vilka du får reflektera samt sätta dem i ditt eget sammanhang utifrån dina erfarenheter och kunskaper. Vi har en inlämningsuppgift i slutet av arbetet som utgår från din skriftliga förmåga.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Din kommunikativa förmåga, både muntligt och skriftligt.

Din förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i i delar av den engelsktalande världen.

Din förmåga att förstå och tolka innehållet i filmen, boken och diskussionerna.

Uppgifter

 • Uppgifter till Stone Cold

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i övningar och diskussioner individuellt, i grupp och i klass.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att läsa mellan raderna.
Du förstår precis det som står och du kan urskilja undermeningar och läsa mellan raderna.
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i diskussionerna och i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
Formulera sig och kommunicera i tal
Språkets omfång och bredd samt precision.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt för att beskriva enkla vardagliga situationer. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar för att beskriva vardagliga situationer eller förklara en idé eller ett problem. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.
Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Språkliga strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som i olika grad löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan i ett samtal i viss mån ge stöd till en talare, genom turtagning ta upp nya idéer i samtalet och omformulera dig när du upptäcker att orden fattas. De strategier du väljer fungerar oftast och de hjälper delvis till att lösa de problem som gör att samtalet inte fungerar bra.
De strategier du väljer fungerar bra och bidrar till att samtalet eller diskussionen inte stannar upp.
De strategier du använder gör att samtalet eller diskussionen breddas och/eller blir bättre.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har kunskap om några traditioner eller livsvillkor i något engelsktalande land och kan jämföra detta med något du själv sett, hört eller upplevt.
Du kan utifrån dina kunskaper visa fler aspekter av traditionerna och livsvillkoren, se dem från fler vinklar ex. individ/samhällsnivå. Du kan också jämföra på olika sätt.
Du kan se traditionerna och livsvillkoren i ett eller flera sammanhang ex. av vilken orsak det är så och om det finns andra faktorer som påverkar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: