Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust och hav

Skapad 2018-03-20 09:17 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Ddetta är ett arbetsområde om kust och hav.
Grundskola 5 Biologi
Efter en storm är det spännande att gå på stranden och leta fynd. Man vet aldrig vad havets vågor har fört med sig upp på land. Kanske en sko, en snäcka, en slipad sten, en trasig plastdunk från en båt eller en flaskpost. När man har hittat ett strandfynd kan man fundera på var det kommer ifrån. Hur långt har det färdats i havet? Vad har det varit med om innan det spolades upp på stranden? Havet är spännande, vi ser inte allt som händer där under ytan. Det är mycket som vi fortfarande inte vet om havet. För oss är havet en skattkista full med nya saker att upptäcka och lära oss mer om. Under ytan sprudlar det av liv och rörelse.

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska utveckla kunskaper om

 • varför haven är så viktiga för livet på jorden
 • växter och djurs anpassning till et liv i havet och vid kusten
 • vad som gör Östersjön speciellt som hav
 • några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet
 • hur människan påverkar haven

 

 

Arbetssätt

 • Läsa texter gemensamt, Koll på NO 5,
 • Läsa texter enskilt och i smågrupper.
 • Lyssna på genomgångar och ta aktiv del av diskussioner.
 • Titta på filmer 
 • Bearbeta faktatexter på olika sätt, t.ex. göra egna frågor till texten, sammanfatta text med hjälp av bilder, svara på frågor
 • Arbeta både enskilt och i grupp.
 • du kommer även att få delta i enkla fältstudier ute på Nöbbelövsmosse.

Redovisningsform

Muntligt, skriftligt och med bilder. Du kommer även göra en diagnos för att visa vad du har lärt dig under arbetets gång.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på dina kunskaper om

 • varför haven är så viktiga för livet på jorden
 • växter och djurs anpassning till et liv i havet och vid kusten
 • vad som gör Östersjön speciellt som hav
 • några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet
 • hur människan påverkar haven
 • begreppen

art, artfattig, bifångst, biologisk mångfald, bräckt vatten, fiskekvoter, fotosyntes, kamouflage, koloni, krill, marina reservat, miljögifter, plankton, polyp, rom, saltvatten, skrov, stim, sötvatten, trålning, yngel

Du kommer även bli bedömd på hur du utför dina fältstudier och hur dina resultat dokumenteras.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: