Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra & mönster - kapitel 4

Skapad 2018-03-20 10:06 i Djupedalskolan Härryda
Utgår från boken Gamma kapitel 1
Grundskola 6 Matematik
Här ska du få lära dig vilka prioriteringsregler som gäller i matematik och du ska få testa att räkna med bokstäver.

Innehåll

Mål

Efter avslutat avslutat område ska du ha lärt dig 

 • I vilken ordning räknesätten ska utföras.
 • Teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler.
 • Förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler.
 • Konstruera och beskriva mönster.
 • Teckna och lösa ekvationer.
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar.

Problemlösning: Självständigt arbete, Pararbete, Alla tillsammans. SPA (själv, par, alla)

Arbete i boken. Du arbetar med minst två av nivåerna till varje avsnitt (1-4, träna mera och/eller utmaning). 

Begrepp

Prioriteringsregler, variabel, algebraiska uttryck, värdet av ett uttryck, förenkling av uttryck, mönster, ekvationer, prövning.

Vad du lärt dig

Efter avslutat område gör vi ett skriftligt prov v.10.

  Bedömning

Jag kommer att grunda min bedömning på de kunskaper du visar på lektioner och prov.

- Du förväntas vara aktiv under alla lektioner för att lära dig så mycket som möjligt och för att visa vad du lärt dig.

- Skriftligt prov vecka 10.

 

Du bedöms utifrån dessa förmågor:

- Problemlösning

- Begrepp

- Metoder

- Kommunikation

Se matrisen nedan!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapsmatris - Algebra & mönster (årskurs 6)

Du har ännu inte nått en godkänd nivå...
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Lösa problem med strategier & metoder
Du behöver träna mera på textuppgifter där du själv ska komma på vilken metod som passar för att lösa problemet.
Du kan på ett ganska bra sätt sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra och som är effektiva för att lösa problemen.
Använda matematiska begrepp
Du behöver träna mer på de olika begreppen inom området "algebra och mönster" så att du kan använda dem på ett korrekt sätt.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp som tillhör området algebra och mönster. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp som tillhör området algebra och mönster. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp som tillhör området algebra och mönster. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Välja & använda matematiska metoder
Du behöver träna mer på de olika metoderna inom området "algebra och mönster".
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Redogöra för tillvägagångssätt
Du behöver träna mer på att redovisa dina uträkningar där du visar hur du har kommit fram till ett svar.
Du kan beskriva och visa på ett ganska bra sätt hur man kan göra uträkningar för att lösa ett problem. Du använder olika matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och visa på ett bra sätt hur man kan göra uträkningar för att lösa ett problem. Du använder olika matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och visa på ett mycket bra sätt hur man kan göra uträkningar för att lösa ett problem. Du använder olika matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: