Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå - skönlitteratur om de abrahamitiska religionerna - muntlig bokpresentation

Skapad 2018-03-20 10:49 i Österslättsskolan Karlshamn
Eleverna läser ungdomsböcker kopplade till nutidshistoria som eleverna också arbetar med i SO. Flera elever läser samma titel och kan diskutera bokens innehåll, under läsningens gång. Redovisningen sker i tvärgrupper, så att alla får lyssna på varandras boktitlar.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Eleven läser en roman, som berör någon av de abrahamitiska religionerna; kristendom, judendom och islam. Boken redovisas muntligt i tvärgrupp.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningarna att utveckla sin förmåga att:

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Centralt innehåll

I detta arbetsområde lär du dig mer om:

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Konkretisering

Arbetsområdet innebär att du ska:

 • Läsa skönlitteratur, som berör någon av de abrahamitiska religionerna. 

Undervisning/arbetssätt

För att du ska nå målen kommer det att vara:

 • Läsning på lektionstid och hemma.

 • Genomgång om hur man redovisar boken. (Författare, titel, innehåll, huvudpersoner m.m.)

 • Du ska speciellt arbeta med följande punkter: 
 • Sammanfattning
 • Var det något speciellt du reagerade på?
 • Beskrivningar av personer, miljöer och händelser som du vill spara till presentationen?
 • Beskrivningar av den tid, som handlingen utspelar sig i.
 • Problem? Hur påverkar de karaktärerna i boken?

Bedömning

I detta arbetsområde bedöms följande

 • Din muntliga redovisning av boken.

Matriser

Sv SvA
Muntlig bokredovisning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfattning
Du gör en kortfattad och enkel sammanfattning,
Enkel sammanfattning med viss person- och miljöbeskrivning.
Utvecklad sammanfattning av textens innehåll med miljö- och personbeskrivningar.
Välutvecklad sammanfattning med person- och miljöbeskrivningar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskrivning av hur samhället och livet påverkas av ett krig, eller annan konflikt
Tydliggör inte miljö, tid eller orsakssamband.
Koppling till tid,orsak och miljö.
Relativt god koppling till tid, orsak och miljö.
Mycket god koppling till tid, orsak och miljö.
Tema/budskap
Inget eller oklart resonemang om bokens tema/budskap.
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskap/tema.
Utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang om bokens tema/budskap.
Välutvecklat och väl underbyggt resonemang om bokens tema/budskap.
Förberedd
Oförberedd.
Förberedd.
Väl förberedd.
Mycket väl förberedd.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: