Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enheter och skala

Skapad 2018-03-20 10:57 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer under veckorna 11-15 att arbeta med enheter och skala.

Innehåll

Bedömning: 
Genom diskussioner, lektioner,praktiska övningar, diagnos, extrauppgifter 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Vi kommer arbeta med arbetsområdet v.11-15

 

v. 11 Enheter och skala  
Mål  
Begrepp  
Genomgång:  
-Volym  
s. 38-41 plus arbetsblad 7:1, 7:2 Mål: s.38-41
   
   
v. 14 Enheter och skala  
Genomgång:  
-Vikt  
-Hastighet  
-Skala  
s. 42-47 plus arbetsblad 7:3, 7:4 och 7:5 Mål: s.42-47
   
v. 15 Enheter och skala  
Diagnos 7  
Bingel uppdrag: Enheter och skala  
Uppgifter utifrån resultat på diagnos 7
Mål: Individuella
  uppgifter
  (diagnos 7)
v. 16 onsdag MA-prov 1  

 

Språkmål:
Genom gemensamma samtal ska eleverna utveckla förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

 

Begreppslista:

milliliter, ml

milli

ton

kubikcemtimeter

kubikdecimeter

kubikmeter

hastighet

km/h

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Enheter och skala

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Enheterna vikt och volym
Eleven kan nämna de vanligaste enheterna för vikt och volym och göra enkla enhetsbyten.
Eleven kan nämna enheterna för vikt och volym och göra enhetsbyten. Eleven kan även storleksordna och göra uppskattningar kopplat till verkligheten.
Eleven kan nämna enheterna för vikt och volym och göra enhetsbyten. Eleven kan även storleksordna och göra uppskattningar kopplat till verkligheten. Eleven kan även göra beräkningar med kubikcentimeter, kubikdecimeter och kubikmeter.
Beräkningar med hastighet
Eleven kan göra enkla beräkningar med hastighet, t.ex. Hur långt hinner man på en timme om hastigheten är 40 km/h?
Eleven kan göra svårare beräkningar med hastighet, t.ex. Du ska köra 25 km. man får köra i 50 km/h. Hur lång tid tar det att köra sträckan?
Skala
Eleven har kunskaper om att skala är ett begrepp där man talar om att något är förminskat eller förstorat. Eleven vet hur man skriver och räknar enkelt med skala.
Eleven har kunskaper om att skala är ett begrepp där man talar om att något är förminskat eller förstorat. Eleven vet hur man skriver och räknar med skala. Eleven kan dra kopplingar till verkligheten och kan rita i skala.
Uppgifter
Eleven har arbetat med sina uppgifter och varit aktiv på lektionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: