👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & Rätt

Skapad 2018-03-20 12:29 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Alla samhällen har en värdegrund och ett regelsystem som bestämmer vad människor får och inte får göra. Lag och rätt ger dig kunskap om varför människor begår brott och om hur samhället arbetar med att förebygga brott, utreda brott, verkställa påföljder och stödja brottsoffer. Du kommer i detta arbetsområde få bekanta dig med Sverige regelsystem.

Innehåll

 

Hur går vi tillväga?

Under dessa veckor (fram till v.16) kommer vi att gå igenom det svenska rättssystemet. Vi kommer under dessa veckor att titta på:

 

  • Några vanliga brott som finns i Sverige

  • Några faktorer som leder till att man begår brott

  • Vägen från ett brott till åtal

  • Hur en domstol fungerar

  • Vilka rättsliga påföljder vi har i Sverige

  • Rättssäkerhet

Vad säger det centrala innehållet, att ni skall lära er?

Rättsystemet i Sverige och principer för rättsäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situationer.

 

 Vad kommer att bedömas?

 

Bedömning kommer att ske genom en muntlig gruppuppgift och via en skriftlig individuell uppgift, där ni skall välja ett brott och förklara vilja påföljder brottet leder till, samt kunna resonera genom att använda den kommunikativa förmågan, om vad DU tycker om brottet/konsekvenserna.

Bedömningsuppgifterna finns bifogad nedanför!

 

 

Uppgifter

  • Muntlig bedömningsuppgift

  • Skriftlig bedömningsuppgift

Matriser

Muntlig bedömningsuppgift

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Analysförmågan Att kunna jämföra -se lik-heter och skillnader, att kunna förklara varför, att kunna se samband -se orsaker och konsekvenser.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet genom att förklara händelsekedjan från brott till straff.
Du visar att du har goda kunskaper om det svenska rättssystemet genom att förklara händelsekedjan från brott till straff.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om rättssystemet genom att förklara händelsekedjan från brott till straff.
Ny aspekt
Begreppsförmågan Att kunna förstå och använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och i nya sammanhang
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningen kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Kommunikativa förmågan Att kunna argumentera, resonera och diskutera så att andra förstår.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Skriftlig bedömningsuppgift

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du har grundläggande kunskaper om rättssystemet. Du visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband.
Du har goda kunskaper om det svenska rättssystemet. Du visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggt och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Du har mycket goda kunskaper om det svenska rättssystemet. Du visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggt och fungerar med komplexa samband.
Ny aspekt
I beskrivningarna kan du använda mindre än hälften av begreppen från arbetsområdet, förklara dem och sätta in dem i ett korrekt sammanhang.
I beskrivningarna kan du använda hälften av begreppen från arbetsområdet, förklara dem och sätta in dem i ett korrekt sammanhang.
I beskrivningarna kan du använda mer än hälften av begreppen från arbetsområdet, förklara dem och sätta in dem i ett korrekt sammanhang.
Ny aspekt
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om det svenska rättssystemet i något tankeled i din beskrivning
Du kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om det svenska rättssystemet i några tankeled i din beskrivning.
Du kan föra väl utvecklande och väl underbyggda resonemang om det svenska rättssystemet i flera tankeled i beskrivning.