Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 7

Skapad 2018-03-20 13:07 i Almunge skola Uppsala
Bråk Kapitel 5 i "Matte Direkt" åk 7
Grundskola 7 Matematik
Med hjälp av ett tal i bråkform kan du uttrycka en andel. Du får inte hela tårtan utan bara en del av den. Bråket visar hur stor den delen är. Någon har tagit 1/4 av tårtan. I kapitlet får du lära dig att skriva tal i bråkform och i blandad form. Du får också lära dig att växla mellan bråkform och decimalform. Ex. 1/2=0,5 Det är viktigt att kunna jämföra olika bråk med varandra. Vilket bråk är störst? För att avgöra det kan man ibland behöva förlänga eller förkorta bråken. Då byter man namn på bråket, men det är fortfarande lika stor del. Ex. 1/4=2/8 Du får också lära dig att addera och subtrahera bråk - både sådana bråk som har samma nämnare och sådana som har olika nämnare.

Innehåll

Kapitlet "Bråk" finns i läroboken på s 150-189.

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

 • vad ett bråk är
 • vad en andel är
 • att skriva ett tal i bråkform och blandad form
 • att beräkna delen av det hela
 • att jämföra bråk
 • att förlänga och förkorta bråk
 • att uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

Dessa ord måste du känna till: 

bråk, täljare, nämnare, andel, bråkform, blandad form, förkorta, förlänga, decimalform

 

Så här arbetar vi:

 • gemensamma genomgångar
 • Kooperativt lärande/samarbete genom gruppuppgifter och redovisningar av era tankar i grupper.

Jag bedömmer:

 • Hur du arbetar under lektionen
 • Din delaktighet i diskussioner och gruppuppgifter
 • Skriftligt kunskapstest

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Bedömning matematik

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri,
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri, med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri, med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: