Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att använda linjal

Skapad 2018-03-20 14:15 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Matematik
Det här kapitlet handlar om att använda linjal!

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

  

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • månghörnng, rektangel och kvadrat 
 • kub, rätblock och klot
 • sambandet mellan de tvådimensionella och de tredimensionella objekten
 • stråle, öppen polygon och vinkel
 • liter och deciliter
 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

 

HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 

 

 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.

 

 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.

 

 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 

 

 • Vi jobbar med elevböckerna.
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.

 

 

VARFÖR?

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att: 

 

 • rita rakt med hjälp av linjal
 • rita och namnge stråle och öppen polygon
 • namnge och rita en vinkel
 • skilja en rät vinkel från andra vinklar
 • undersöka och namnge en månghörning utifrån antalet vinklar, hörn och sidor
 • tolka om fyrhörningar är kvadrater eller rektanglar
 • namnge geometriska objekt och undersöka det
 • bygga ett tredimensionellt objekt och undersöka det
 • undersöka sambandet mellan kvadrat och kub, rektangel och rätblock samt cirkel och klot
 • räkna med liter och skriva dess förkortning
 • räkna med deciliter och skriva dess förkortning
 • uppskatta volym med liter och deciliter
 • lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll
 • delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild
 • titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den
 • Svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: stråle, öppen polygon, vinkel, månghörning, fyrhörning, kvadrat, rektangel, geometriska objekt, tredimensionell, kub, rätblock, cirkel, klot, liter, deciliter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: