Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring och bevaring

Skapad 2018-03-20 14:18 i Skuttunge skola Uppsala
Visst har du några saker som du vill ha ifred? Du ska nu bygga en egen ask eller liten låda där du kan lägga dessa i. Hur vill du att asken ska se ut? Ska den vara i form av en kvadrat? Ska den ha utdragbara lådor? Du ska få prova olika sätt att bygga askar eller lådor på.
Grundskola 3 – 5 Teknik
Att spara föremål och förvara saker har i alla tider varit viktigt för människan. Många barn sparar på saker som de tycker om. Ni har säkert erfarenhet av olika typer av kakburkar, chokladaskar eller smyckeskrin. Saker som man vill förvara kan vara allt ifrån snäckskal till leksaksfigurer. Ett problem med dessa saker är att de ganska lätt försvinner. En lösning på problemet är att göra en speciell behållare där man kan förvara sakerna säkert. Barnens uppgift här är att identifiera något/ några sak/saker som är viktiga och värdefulla och göra en förvaringsask till dessa saker.

Innehåll

Mål att arbeta mot:

Du ska kunna:

 • se sammanhang mellan de behov som människan och samhället har av olika förvaringsmöjligheter såsom ex. askar och lådor

 • utföra konstruktioner genom att konstruera stabilt.

 • känna till hur man planerar och genomför olika konstruktioner och förstå
  betydelsen av olika materialval och metoder för sammanfogning.

Ord och begrepp

Du ska lära dig följande ord och begrepp: kub, förvaring, konstruktion, gångjärn, mall, sammanfoga, dekorera, styv,  organisera, illustrera, förpackning, pyramid, skjutlock, stabil, hållbar och organisera.

1. Vi ska titta på lite olika förpackningar och fundera kring:

• material
• användningsområde
• storlek
• konstruktion
• form
• med eller utan lock
• stabilitet
Vi ska diskutera varför förpackningarna ser olika ut.

2. Du ska få undersöka förpackningar tillsammans med en kamrat

Du skall nu få undersöka de förpackningar som är gjorda av papper, wellpapp och kartong lite mer eftersom du senare skall arbeta med dessa material till din egen förvaringsask.
Du ska arbeta tillsammans med en klasskamrat och undersöka ett antal olika förpackningar. Ni skall tillsammans undersöka förpackningarna och svara på följande frågor:

 • Vilket/vilka material är förpackningen gjord av?
 • Varför har man valt det materialet till förpackningen?
 • Hur många delar är förpackningen gjord av?
 • Hur sitter de olika delarna i förpackningen ihop?
 • Hur var det tänkt att förpackningen skulle öppnas då den fortfarande var obruten? Finns det olika sätt att öppna den på?
 •  Hur försluter/stänger man förpackningen?
 • Hur förvarade man innehållet innan man hade de förpackningar som ni nu har framför er?

3. Göra olika typer av askar

Många av förpackningarna som vi har undersökt var gjorda i ett enda stycke. Eftersom
det är enklare och minskar risken för läckage. Du skall nu få göra några olika sorters askar i ett enda stycke.
Det är viktigt att klippa ordentligt och vänta tills limmet har torkat. 

4. Gör askar med olika lockkonstruktioner

5. Göra din helt egna ask och sedan berätta om den eller dokumentera det skriftligt.

 Du ska svara på följande frågor:

• Kan jag förvara mina föremål säkert?
• Är den lätt att öppna och stänga?
• Är den välgjord?
• Är den hållbar?
• Är den tilltalande?
• Visar den vad som finns inuti?
• Går min ask att förbättra? Hur då?
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Förvaring

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Se samband
Jag kan se sammanhang mellan de behov som människan och samhället har av olika förpackningar.
Jag redogör för vad olika förpackningar har för funktion för människan och i samhället med hjälp av stödfrågor.
Jag redogör för vad olika förpackningar har för funktion för människan och i samhället.
Jag redogör för vad olika förpackningar har för funktion för människan och i samhället och nämner då någon fördel eller nackdel i mitt resonemang.
Jag redogör för vad olika förpackningar har för funktion för människan och i samhället och nämner då fördelar och nackdelar i mitt resonemang.
Använda redskap
Jag väljer och använder olika redskap i olika situationer.
Jag använder enstaka redskap då jag konstruerar.
Jag använder flera olika redskap och provar hur jag ska göra då jag konstruerar.
Utföra konstruktioner
Jag kan utföra konstruktioner genom att konstruera stabilt.
Jag har konstruerat en relativt stabil förpackning med mycket stöd.
Jag har konstruerat en stabil förpackning med lite stöd.
Jag har konstruerat en stabil förpackning helt på egen hand.
Planera och genomföra
Jag känner till hur man planerar och genomför olika konstruktioner och förstår betydelsen av olika materialval och metoder för sammanfogning.
Jag behöver stöd från kamrater och vuxna att planera och genomföra konstruktioner och då jag ska välja material. Jag behöver stöd då jag ska samman-foga.
Jag kan planera och genomföra konstruktioner och välja material med stöd från en kamrat. Jag sammanfogar på egen hand.
Jag kan planera och genomföra konstruktioner och välja material på egen hand. Jag behöver stöd då jag ska samman-foga.
Jag kan planera och genomföra konstruktioner helt på egen hand och väljer då lämpligt material och metod för att sammanfoga.
Skriva en förklarande text
Jag kan skriva en förklarande text där det tydligt framgår hur jag har gått tillväga och vad som gått bra och/eller varit svårt. Jag förtydligar genom att rita bilder.
Jag skriver hur jag har konstruerat med stöd. Jag har skrivit om några moment i mitt arbete. Läsaren får ställa frågor om min text för att förstå innehållet. Det finns bilder som visar i stora drag hur jag har gått tillväga. Jag får frågor om bilderna. Jag har svarat på några frågor till utvärderingen.
Jag skriver hur jag har konstruerat och får med de flesta momenten. Jag behöver stöd då jag skriver och läsaren får ställa frågor om min text för att förstå innehållet. Jag använder tydliga bilder. Jag har svarat på några frågor till utvärderingen.
Jag skriver hur jag har konstruerat på egen hand och får med de flesta momenten. Jag förtydligar med flera bilder som förstärker min förklarande text. Jag har svarat på de flesta frågor till utvärderingen.
Jag skriver hur jag har konstruerat på egen hand och får med alla moment. Jag förtydligar med flera bilder som förstärker min förklarande text. Jag har svarat tydligt på alla frågor till utvärderingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: