Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och Relationer åk8

Skapad 2018-03-20 15:00 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola F – 9 Biologi
Puberteten är en tid då mycket förändras. Du är på väg att bli vuxen och får nya krav på dig. Kroppen förändras, kanske även humöret och känslor. Du blir mer självständig och vill söka egna vägar. Sexuella känslor väcks till liv. Du kanske blir förälskad.

Innehåll

Inledning

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.
Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med
kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna
bidra till en hållbar utveckling.

I detta arbetsområde skall vi lära oss mer om oss själva, för att kunna påverka vårt eget välbefinnande och våra egna beslut.

Konkretiserade mål

Målen i kunskapskraven innebär att du ska kunna:

 • beskriva människans sexualitet och reproduktion
 • samtala och diskutera kring frågor om olika sorters sexualitet
 • beskriva olika metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter
 • förstå att även vårt sexuella liv lyder under samhällets lagar
 • diskutera frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar
 • ta ställning i frågor om exempelvis graviditet och abort
  Undervisningen

  Vi kommer att arbeta med texter, se undervisningsfilmer och diskutera beskrivna målområden genom att:

  Gå igenom mannens och kvinnans könsorgan och dess uppbyggnad, menstruationscykeln, de vanligaste könsjukdomarna
  och olika preventivmedel samt graviditeter och aborter.
  Diskutera jämställdhet, sexualitet, samlevnad och ansvar.
  Besöka ungdomsmottagningen (Flickor Ht-18 och pojkar Vt-19).


  Bedömning

  Bedömningen utgår från begrepp- och teorikunskap samt din förmåga att framföra egna åsikter och ställningstagande till olika
  frågor som rör området.
  Dina kunskaper får du även visa i ett skriftligt arbete där du ställs inför olika situationer om sex och relationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: