Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter åk 5 vt18

Skapad 2018-03-20 15:10 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Argumenterande texter - insändare.

Innehåll

Konkretisering av mål

Under arbetesområdet med argumenterade texter ska du:

 1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text/insändare.
 2. Lära dig hur en argumenterande text/insendare är uppbyggd. Hur man presenterar en åsikt eller ett eller flera argument. 
 3. Lära dig hur du använder språket för att påverka någon.
 4. Öva på att tillsammans med klassen/gruppen skriva en argumenterande text/insändare.
 5. På egen hand kunna planera och skriva en argumenterande text/insändare.
 6. Förbättra den argumenterande texten utifrån lärarens respons. 

Arbetssätt

 1. Klassen/gruppen arbetar tillsammans med modelltexter och lär känna argumenterande texters/insändares innehåll, syfte och struktur. Du kommer i grupp att få arbeta med de språkliga drag som används för att påverka bl.a.  retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter och upprepningar.
 2. Du får lära dig att använda synonymer, siffror och statistik, retoriska frågor upprepningar, känsloord, lockande/övertygande språk för att skriva en så övertygande insändare som möjligt. 
 3. Klassen/gruppen skriver tillsammans en argumenterande text/insändare.
 4. Du ska själv planera och skriva en argumenterande text/insändare.
 5. Utifrån feedback från din lärare förbättra sin text.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

 • Förmågan att förstå syftet med en argumenterande text.
 • Förmågan att kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
 • Förmågan att kunna använda strukturen för en argumenterande text.
 • Förmågan att kunna använda de språkliga drag (imperativ, adjektiv) som är typiska för en argumenterande text.
 • Förmågan att kunna  bearbeta och förbättra sin insändare utifrån given respons från sin lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande texter

Level 1
Level 2
Level 3
Bakgrund
Syftet, varför skriver jag den här argumenterande texten?
Eleven kan inte presentera syftet med sin argumenterande text.
Eleven kan delvis presentera syftet med sin argumenterande text.
Eleven kan presentera syftet med sin argumenterande text.
Presentera tydlig åsikt
Eleven kan inte presentera en åsikt i skrift.
Eleven kan presentera en åsikt i skrift.
Eleven kan i skrift tydligt presentera sin åsikt.
Presentera tydliga argument
Eleven kan inte presentera sina argument i skrift.
Eleven kan presentera sina argument i skrift. Argumenten är ganska väl underbyggda.
Eleven kan presentera tydliga argument i sin skrift. Argumenten ska var väl underbyggda.
Sammanfattning
Eleven kan inte sammanfatta sina åsikter och argument i skrift.
Eleven kan delvis sammanfatta sina åsikter och argument i skrift.
Eleven kan sammanfatta sina åsikter och argument i skrift.
Styckeindelning
Finns inte försök till styckeindelning.
Finns försök till styckeindelning. I huvudsak fungerande styckeindelning och eventuella underrubriker
Fungerande styckeindelning och eventuella underrubriker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: