Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk1 Furuhällsskolan

Skapad 2018-03-20 15:30 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola 1 Musik
Du kommer att få utveckla din förmåga i sång och rytm.

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

Arbetsområde: Musik Tidsperiod:År 1

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att sjunga i grupp
 • din förmåga att via musiken visa på olika uttryck och olika former av gestaltning
 • din förmåga att ta till dig kunskap om musikens historiska sammanhang och dess uppbyggnad

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

.(Till läraren: Centralt innehåll finns att koppla från Lgr11 genom att klicka på knappen Koppla nedan. Markera ämnet i den bild som syns när du klickat på koppla. Då syns Centralt innehåll för ämnet.)

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Vi sjunger olika typer av sånger
 • Vi använder kroppen i rörelse och rytm
 • Vi pratar om rösten som instrument, hur den ska behandlas och hur man musikaliskt kan använda den.
 • Vi talar om grundläggande musikgrammatik såsom olika puls, notvärden
 • Vi talar om olika kompositörer och lyssnar på deras musik

Bedömningar

 • Ditt deltagande i sjungandet och de övriga musikaktiviteterna -

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musik år 1-3 läsår 2011/2012

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Att sjunga.
Du deltar i gemensam sång.
Du härmar melodislingor som läraren förevisar.
Samspel och interaktion med andra i musicerandet.
Du deltar i gemensamt musicerande med sång, spel och andra gestaltningsformer.
Du anpassar dig när du musicerar tillsammans med andra så att gruppens gemensamma prestation höjs.
Ett medvetet lyssnande och förtrogenhet med musik i olika miljöer.
Du känner igen olika instrument när du ser dem.
Du känner igen olika instrument när du hör dem.
Du kan namnen på några kända kompositörer.
Du kan koppla ihop några kända musikverk med respektive kompositör.
Kombinera musik med andra gestaltningsformer.
Du härmar rörelser och danssteg som din lärare förevisar.
Tillsammans med andra i en grupp, gestaltar du en sång med rörelser eller danssteg som ni har hittat på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: