Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsche Städte - Klasse 7

Skapad 2018-03-20 15:47 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Detta är en uppgift där du övar på att söka på internet på tyska. Du hittar information som du sedan presenterar i en google-presentation ihop med en kamrat. Denna redovisar du sedan muntligt för dina klasskamrater.

Innehåll

Detta är en uppgift där du övar på att söka på internet på tyska. Du hittar information som du sedan presenterar i en google-presentation ihop med en kamrat. Denna redovisar du sedan muntligt för dina klasskamrater.

 

Matriser

M2
Moderna språk Lgr11 (grundmatris)

E
C
A
Välja & använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: