👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - IKT Svampstubben

Skapad 2018-03-20 15:51 i Stadsskogenskolan Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Göra en egen film tillsammans med mina vänner. Hur kan jag skapa en film med hjälp av en Ipad?

Innehåll

Tidsperiod

Januari - April 2018

Mål

 • Att varje elev ska få möjlighet att använda en iPad för att skapa film i appen iMovie.
 • Spela upp elevernas filmer på Svampstubbens Drop-in.
 

Arbetsformer

 • Start med att se Wallace & Gromit för att se och samtala om hur filmen är gjord.
 • Genomgång på storbild med alla och sedan mindmap i små grupper.
 • Vi ska arbeta i små grupper med ca 3-4 elever per grupp. Vi använder oss av appen iMovie för att lära oss att skapa film.

Ansvariga

 • Pedagogernas roll är att vägleda elever och utveckla deras kompetens för att hitta bra strategier till att arbeta med appen iMovie,

Dokumentation och uppföljning

 • iMoviefilmerna blir dokumentationen som eleverna får visa upp för sina kompisar när de är färdiga. Hur de gjorde och hur de tänkte.
 • Bildspel som spelas upp för föräldrarna under Drop-in.

Utvärdering

 • Eleverna får efter varje tillfälle chansen att säga vad som gick bra eller mindre bra och få respons från elever och pedagoger.

 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -