Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska pp åk 2

Skapad 2018-03-20 16:25 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Planering för engelska med matris.
Grundskola 2 Engelska
Det huvudsakliga innehållet i undervisningen kommer att vara att träna förmågan att kommunicera i tal och skrift. Vi kommer att lära oss vanliga ord och enkla fraser.

Innehåll

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå enkel talad engelska
 • läsa och förstå enkel engelsk skrift
 • sjunga sånger och ramsor
 • våga använda engelska i tal och skrift

ARBETSOMRÅDEN

 • ord för olika rum i hemmet
 • lägesprepositioner
 • skriva och läsa om djur
 • adjektiv, verb och substantiv
 • prata om saker man kan göra (sjunga, hoppa, dansa....etc). 
 • olika sporter
 • veckodagar, månader och årstider 
 • väder
 • analog klocka, hel och halv

BEDÖMNING

     Se matris. "Engelska åk 1-3"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 1-3

----->
----->
----->
----->
LYSSNA OCH FÖRSTÅ TALAD ENGELSKA
Lyssna och förstå t ex enkla instruktioner och beskrivningar om t ex personer, platser och intresse
 • En
Du förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt, t.ex. hälsningsfraser,”cat”, ”sit down” ”My name is…”
Du förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om ett ämne du känner igen.
Du förstår enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare (ev kopplat till bilder).
Du förstår enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen (ev kopplat till bilder).
LÄSA OCH FÖRSTÅ ENGELSK TEXT
Läsa och förstå enkel text t ex enkla instruktioner eller beskrivningar om personer, platser och intresse
 • En
Du läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder t ex boy, cat, men behöver hjälp med att läsa och uttala orden för att förstå dem.
Du läser och förstår enstaka väl kända ord, t ex boy, cat, men behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Du läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar (”It is a cat.”).
Du läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer. (saker och händelser du känner till)
TALA ENGELSKA
Talar så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
 • En
Du säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Du deltar i sång, rim och ramsor.
Du använder enkla ord och meningar som vi övat in. Du använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
Du använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” .
Du använder kända ord, fraser och meningar. Du sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SKRIVA ENGELSKA
Skriva så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om personer, platser och intresse.
 • En
 • En
Du skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Du skriver enkla ord kopplat till bilder, t.ex. cat.
Du skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder t.ex. boy, It is a cat.
Du skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar (”It is a cat. The cat is black and white.")
LÖSA PROBLEM (Språkliga strategier)
Hur man kan lösa situationen för att förstå och själv kunna uttrycka sig t.ex. upprepa, annat ord, gissar av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk.
 • En
 • En
Om du inte förstår eller andra inte förstår dig försöker du säga det igen eller fråga.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder. Använder t.ex. bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder eller få personen att säga det igen. Använder bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår eller kan göra dig förstådd försöker du lösa det på ett bra sätt utifrån situationen, t.ex. titta på bilder, kroppsspråk, slå upp ordet, eller fråga igen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: