Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musiklek

Skapad 2018-03-20 17:13 i Harbo förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Musiklek Musik skapar glädje och dans Glädje och dans skapar rörelse Rörelse skapar koordination Koordination skapar förståelse Förståelse skapar ord Ord skapar meningar Meningar skapar ett språk / Mallo Vesterlund

Innehåll

Bakgrund

Är musik ett måste i förskolan? Ja, Ja och åter ja.

Barn låter! De låter när de leker, kör bil och bygger med klossar.

Vi märker att barnen är intresserade av musik av olika slag, 

speciellt musik på CD som de dansar och sjunger till.

Vi vill erbjuda barnen att spela på olika instrument till musiken,

de får även möjlighet att sjunga själva och spela till.

 

 

Syfte 

Barn har rätt till musik i förskolan och barn behöver musik för sin utveckling.

Musik är ett språk som barnen har naturligt, musik utvecklar

lyssnande, tal, känslor och stämningar.

Genom musiken lär sig barnen att de är en skapande människa,

vad jag skapar och säger är viktigt.

Vi vill ha en pedagogisk musikverksamhet som innehåller

musik, sång, rörelse, grovmotorik, takt och rytm.

Språkinlärning och matematik är två områden som lyfts fram 

inom förskolan, musik och rytmik har i allra högstagrad mycket

att tillföra i dessa lärprocesser.

 


Mål

Då vi har musiklek vill vi att barnen ska få möjlighet att bekanta sig med

och använda sig av olika instrument i en lustfylld stund med musik och rörelse.

Målet är också att dessa stunder utvecklar barnens språk- matematik och begreppsbildning.

 

Arbetssätt

Barnen har sin musiklekstund i en grupp med ca 5-6 barn, vilket gör att alla barn blir sedda 

och har möjlighet att få vara i centrum  på ett positivt sätt.

 Hela vår kropp används för att träna takt och rytm, vi sjunger, klappar,

stampar, ramsar och spelar på våra rytminstrument.

Vi dansar och rör oss till Cd skivor, t ex Vi vill gympa mer, Gympa på, 

Gympa det är toppen.

Musikstunden avslutas med en stunds avslappning.

 

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

Att få spela, sjunga och dansa i en mindre grupp har fungerat bra och det känns att vi når målet med musiklek.

Barnen tycker att det är roligt att få gå på musikleken.

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Det känns som att vi nått vårt mål och syfte med musiklekstunderna, och att det har varit utvecklande för barnen med dessa stunder.

 Hade dock önskat att vi fått till fler tillfällen för varje grupp.

 

 

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Vi planerar att ha musiklek även i framtiden och då se till att få fler tillfällen eftersom detta är en aktivitet som barnen är intresserade av.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: